aktuality

Výsledky konjunkturálneho prieskumu v obchode vo februári 2019

Aparatea728x90-drevmag-12-2021-aparatea-banner.gif
Aparatea350x90-anim
Aparatea728x90-drevmag-12-2021-aparatea-banner.gif
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Indikátor dôvery v obchode klesol vo februári v porovnaní s januárom o 2 percentuálne body (p.b.) na hodnotu 17,3 vplyvom negatívneho vývoja súčasných, ako aj očakávaných podnikateľských aktivít a stavu zásob.

Trend podnikateľských aktivít za posledné tri mesiace hodnotilo 89 % respondentov priaznivo, resp. bez zmien. Po očistení údajov od vplyvu sezónnosti sa saldo (30) znížilo v porovnaní s januárom o 2 p.b. Napriek tomu pozitívne hodnotenia (vážené tržbami) prevládajú vo všetkých sektoroch predaja okrem opráv motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 0 až 10 zamestnancami a vo všetkých regiónoch okrem Nitrianskeho a Košického kraja.

Úroveň zásob (4) sa medzimesačne zvýšila o 1 p. b. a 87 % respondentov ich hodnotí ako primerané sezóne. Požiadavky na dodávateľov plánuje zvyšovať 29 % respondentov (o 7 % viac ako v januárovom prieskume), znižovanie uviedlo 10 % respondentov (o 6 % menej) a stabilizovaný vývoj očakáva 61 % firiem (o 1 % menej). Výsledné saldo v tomto ukazovateli (22) sa po očistení od vplyvu sezónnosti zvýšilo o 2 p.b.

Požiadavky na dodávateľov budú zvyšovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách a vo všetkých regiónoch.

Pri hodnotení očakávaných podnikateľských aktivít na najbližšie tri mesiace boli respondenti v porovnaní s minulým mesiacom pesimistickejší, v dôsledku  čoho  sa  februárové  saldo  (26)  znížilo  o  3  p.b.  Napriek  tomu pozitívne  hodnotenia  prevládajú  vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 0 až 10 zamestnancami a podľa regiónov vo všetkých krajoch.

Vo vývoji zamestnanosti sa v porovnaní s januárom predpokladá pokles, sezónne očistené saldo sa znížilo  o  3  p.b.  na  hodnotu  15.  Väčšina  respondentov  (72 %)  o  zmenách  neuvažuje,  19 %  očakáva  zvyšovanie zamestnanosti a 9 % počíta so znižovaním počtu zamestnancov. Napriek tomu zamestnancov plánujú prijímať vo všetkých sektoroch predaja a vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 0 až 10 zamestnancami. Z územného hľadiska počítajú s prijímaním zamestnancov vo všetkých regiónoch okrem Trenčianskeho, Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja.

Pri hodnotení očakávaného vývoja cien väčšina (71 %) oslovených predpokladá, že vývoj cien zostane nezmenený, čo je o 2 % menej ako v predchádzajúcom mesiaci. Rast cien očakáva 22 % respondentov (o 2 % viac ako v januárovom  prieskume)  a  pokles  7 %  podnikov  (rovnaký  stav).  Výsledné  saldo  (14)  v  porovnaní  s  predchádzajúcim mesiacom ostalo nezmenené. Zvyšovanie cien predpokladajú respondenti vo všetkých sektoroch predaja, podľa veľkosti vo všetkých veľkostných skupinách a z územného hľadiska vo všetkých regiónoch.

Pri hodnotení očakávaných tržieb boli respondenti pesimistickejší ako v januári v dôsledku čoho sa saldo (24) znížilo o 5 p.b. Napriek tomu rast tržieb predpokladajú respondenti vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách a podľa regiónov vo všetkých krajoch.

Medzi faktory, ktoré obmedzujú rast obratu, zaradili respondenti predovšetkým konkurenciu (63 %), vysoké prevádzkové náklady (39 %), legislatívu (39 %) a nízky dopyt (36 %). Problémy so zvyšovaním obratu, rovnako ako v januári, nemá 14 % respondentov.

Zdroj: ŠÚ SR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina