aktuality

Konjunkturální průzkum – únor 2019

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Souhrnný indikátor důvěry meziměsíčně vzrostl o 0,2 na 98,2 bodu. Důvěra v ekonomiku se zvýšila v podnikatelské sféře, u spotřebitelů se meziměsíčně snížila.

Po dvouměsíčním poklesu se mezi podnikateli důvěra v ekonomiku zvýšila o 0,9 bodu. „Podnikatelé v průmyslu vnímají lépe svou současnou ekonomickou situaci a také úroveň zahraniční poptávky. Růst důvěry jsme zaznamenali též ve vybraných odvětvích služeb, kde podnikatelé v nejbližších měsících očekávají vyšší poptávku, ale i lepší úroveň jejich celkové ekonomické situace,“ sdělil Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

Ve spotřebitelské sféře se naopak důvěra v ekonomiku snížila. „I přes meziměsíční pokles je důvěra spotřebitelů v ekonomiku vysoká. Přesto únorové šetření naznačilo, že se spotřebitelé více obávají zhoršení celkové ekonomické situace v Česku,“ dodal Jiří Obst.

Podrobné výsledky průzkumu

Důvěra v odvětví průmyslu se v porovnání s lednem mírně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 0,3 bodu na hodnotu 93,4 a vrátil se tak na svou prosincovou hodnotu. Podnikatelé v průmyslu zhodnotili současnou celkovou ekonomickou situaci jejich firem o něco lépe než v lednu. Hodnocení současné celkové poptávky se téměř nezměnilo, hodnocení zahraniční poptávky se mírně zvýšilo. Ukazatel hodnocení stavu zásob hotových výrobků se meziměsíčně téměř nezměnil. Očekávání tempa růstu výrobní činnosti pro období příštích tří měsíců se téměř nezměnila. Pro stejné období podnikatelé očekávají neměnnost ve vývoji zaměstnanosti. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou téměř neměnná, pro období příštích šesti měsíců jsou vyšší. V meziročním srovnání je důvěra v odvětví průmyslu ovšem stále nižší.

Důvěra podnikatelů ve stavebnictví se meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 2 body na hodnotu 106,4. Hodnocení současné ekonomické situace se mírně zvýšilo. Ukazatel hodnocení poptávky po stavebních pracích se také mírně snížil. Očekávání tempa růstu stavební činnosti pro období příštích tří měsíců se snížila. Podnikatelé v nejbližších měsících očekávají téměř neměnnost ve vývoji zaměstnanosti. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace stavebních podniků pro období příštích tří i šesti měsíců jsou nižší. Meziročně je ale důvěra podnikatelů v odvětví stavebnictví vyšší.

V odvětví obchodu se důvěra meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 1,3 bodu na hodnotu 94,3. Podnikatelé v obchodě zhodnotili současnou celkovou ekonomickou situaci jejich firem přibližně stejně jako v lednu. Stav zásob zboží na skladech se nezměnil. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou nižší. Oproti únoru 2018 je důvěra v odvětví obchodu nižší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se důvěra podnikatelů v porovnání s lednem zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 1,8 bodu na hodnotu 98,8. Hodnocení celkové ekonomické situace se nezměnilo. Podnikatelé ve službách zhodnotili současnou celkovou poptávku přibližně stejně jako minulý měsíc, očekávání pro období příštích tří měsíců jsou vyšší. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou vyšší, pro období příštích šesti měsíců jsou stejná. V meziročním srovnání je důvěra ve vybraných odvětvích služeb vyšší.

Mezi spotřebiteli se důvěra v ekonomiku meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 2,8 bodu na hodnotu 106,4. Z aktuálního únorového šetření mezi spotřebiteli vyplynulo, že se pro období příštích dvanácti měsíců zvýšily jejich obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy spotřebitelů ze zhoršení jejich vlastní finanční situace se téměř nezměnily. Ukazatel obav ze zvýšení nezaměstnanosti se po lednovém růstu meziměsíčně rovněž téměř nezměnil. Obavy z růstu cen se mírně snížily. Úmysl spořit se snížil. Meziročně je důvěra spotřebitelů nižší.

Zdroj: ČSÚ

Graf 1.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (2008–2019)

Graf 1.2 Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (1998–2019)

Graf 2.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách – bazické indexy (2006–2019)

Graf 2.2 Salda sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2006–2019)

Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání, sezónně očištěno

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina