konštrukcie

„Vivat!“ pre nadstavbu z dreva VIVA

Aparatea728x90-drevmag-12-2021-aparatea-banner.gif
Aparatea350x90-anim
Aparatea728x90-drevmag-12-2021-aparatea-banner.gif
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Ošarpanú prízemnú budovu s pultovou strechou v centre Nových Zámkov sa noví majitelia rozhodli zrekonštruovať. Bola tam piváreň s hygienickým zázemím a tanečná sála s doplnkovými miestnosťami pre bežnú prevádzku. Nový majiteľ sa rozhodol objekt nadstaviť a vytvoriť nové rozšírené priestory tanečnej školy VIVA, vrátane sály pre športové účely. Funkcionalistickú budovu bolo možno s použitím nových materiálov prerobiť na architektonicky zaujímavú stavbu pri dodržaní statických požiadaviek.

Pôvodná polstoročná budova má rozmery 12,13 x 25,35 m. Za účelom vytvorenia schodiskového priestoru k nej pristavili časť s rozmermi 5,21 x 14,19 m. Pôvodný nosný systém budovy je poz­dĺžny, tvorený obvodovými stenami z panelových dielov a železobetónových prvkov. Využitý bol vnútorný pozdĺžny železobetónový prievlak podopretý stĺpmi. Steny sú ukončené železobetónovými vencami. Strop a zároveň plochú pultovú strechu tvorili strešné panely so šírkou 1,6 m a rozpätím 6,0 m s povlakovou asfaltovou krytinou.

V projektovej fáze zhodnotili statiku budovy odborníci – doc. Ing. Kristián Sógel, PhD., doc. Ing. Jaroslav Sanda­nus, PhD. a Ing. František Lužica. Podľa projektu nadstavby prevádzkovej budovy, ktorý vypracovala Ing. Viera Katonová, boli v prvom rade potrebné búracie práce na vyčistenie strechy. Objekt si vyžadoval aj domurovacie práce na perfektnú prípravu staveniska. Časť niektorých nosných konštrukcií nemala dostatočnú rezervu v odolnosti pre prenos ďalších stavebných zaťažení. Prízemie pôvodnej budovy si preto vyžadovalo zosilnenie múrov a starostlivé zváženie celého postupu.

Konečným riešením bolo vybudovanie celého nového poschodia formou drevostavby, ktorá by nezaťažila základy budovy a neohrozila parametre statiky budovy. Celá výstavba nemala trvať viac ako mesiac. Realizáciou poveril investor Viktor Vadkerty – tanečná škola VIVA stavebné firmy SEDIR s.r.o. a H-J Konštrukcie s.r.o., obe so sídlom v Nových Zámkoch. Na výrobu drevených nosníkov a ďalších konštrukcií na báze dreva majú firmy k dispozícii výrobnú dielňu priamo v Nových Zámkoch. Urýchlilo to celý harmonogram prestavby a výstavby, ktorý prebiehal od polovice augusta do konca septembra minulého roku. Hlavným stavbyvedúcim a koordinátorom výstavby bol Ing. Ivan Julínek.

Zvislé konštrukcie

Na hlavné nosné stropnice z lepeného lamelového dreva (LLD) s prierezom 200/680 osadili stĺpy vlepením na konce týchto hlavných nosníkov. Stĺpy z lepeného lamelového dreva s prierezom 200/400 mm tuho spojili s hlavnými nosníkmi podlahy. Stabilitu stĺpov v pozdĺžnom smere zabezpečujú oceľové vystužovadlá – ťahadlá. Stabilitu vytvoria aj stenové elementy. Realizáciu nadstavby charakterizuje Ing. Ivan Julínek. „Použili sme nosné priehradové väzníky s kovovými styčníkovými platničkami, čo umožnilo vytvoriť jednoliatu plochu s veľkou odolnosťou a stabilitou. Súčasťou modernej technológie ich výroby bolo zameranie presného miesta pomocou lasera na zarazenie styčníkových platničiek. Zlisovanie celého prvku zabezpečilo jeho stabilitu a presnosť pre spojenie. Dôležitá bola kvalita tohto procesu.“

Nadstavbu tanečnej školy VIVA vytvorili stĺpikovou konštrukciou pozostávajúcou z KVH hranolov s prierezom 60/160 mm vo vzájomných vzdialenostiach 625 mm opláštených veľkoplošnými OSB doskami 2,5 x 2,5 m s hrúbkou 15 mm. Ako celok vznikla sendvičová obvodová stena hrúbky 375 mm – z hydrofóbnej izolačnej drevovláknitej dosky hrúbky 120 mm, doplnenej minerálnou izoláciou hrúbky 160 mm, OSB dosky 15 mm, predsadenou stenou hrúbky 75 mm.

Vnútorná zdvojená nosná stena so vzduchovou medzerou je vytvorená z OSB dosky a sadrokartónu, doplnené izolačnými materiálmi. Vnútorné nosné steny majú hrúbku 215 mm alebo 175 mm. Deliace priečky sú tvorené zo sadrokartónu s použitím oceľových profilov. Dosahujú hrúbku 150 alebo 100 mm. Sanitárna oddeľovacia priečka je z laminovanej DTD (výška 2050 mm). Drevený lepený lamelový nosný stĺp má prierez 200/400 mm a RHS 100x150x5 mm.

Vodorovné konštrukcie

Základ nadstavby tvorí nová podlahová konštrukcia položená na ploche pôvodnej strechy. Drevené nosníky sú uložené na oceľových nosníkoch, aby prenášali zvislé zaťaženie do stĺpov prízemia. Novú podlahu tvoria hlavné nosníky z lepeného lamelového dreva s prierezom 200/680 mm v dĺžke 12 m. Obojstranne sú vykonzolované s rozpätím 1,3 m. Medzi hlavné nosníky umiestnili pomocné podlahové nosníky s prierezom 60/160 mm vo vzájomných vzdialenostiach 0,833 m. Na horný povrch nosníkov položili OSB dosku s hrúbkou 25 mm.

Časť zázemia má podlahovú konštrukciu z nosníkov I-prierezu typu Steico. Výška nosníkov je 400 mm, šírka pásnic 80 mm, vzdialenosť medzi nimi 0,625 m. Dôležitosť novej podlahy Ing. Ivan Julínek vysvetľuje: „Stabilita konštrukcie je zakončená koncovými a priečnymi rebrami s celoplošným záklopom z OSB dosky. Má hrúbku 25 mm a je položený na hornom povrchu nosníkov. Pod podlahou sú tri priehradové nosníky na podopieranie stužujúcich stien. Nadstavba má dve schodiská – hlavné vnútorné a únikové vonkajšie. Majú ľahkú schodnicovú konštrukciu z oceľových profilov. Vnútorné schodisko má nášľapnú vrstvu z bukového dreva.“

Plochá strecha

Strešná konštrukcia hlavnej časti nadstavby je vytvorená priehradovými väzníkmi (spájané kovovými styčníkovými platničkami s prelisovanými hrotmi). Strecha má primeraný spád, aby nezadržiavala vodu. Strešné nosníky majú rozpätie 14 m a sú rozmiestnené vo vzájomných osových vzdialenostiach 0,833 m. Uložené sú na priebežne pozdĺžne nosníky 200/160 mm. Ich stabilita je zabezpečená štyrmi zavetrávacími nosníkmi s plnoplošným debnením OSB doskou hrúbky 25 mm. Dolný pás je celoplošne vystužený OSB doskou hrúbky 18 mm.

Aj novovybudované zázemie má plochú strechu z nosníkov I-prierezu typu Steico. Výška nosníkov je 240 mm, šírka pásnic 90 mm, vzájomná vzdialenosť 0,833 m. Celoplošný záklop tvorí OSB doska s hrúbkou 18 mm.

Nadstavená murovaná budova má poschodie realizované formou drevostavby. Nové rozmery pripomína Ing. Ivan Julínek: „Rekonštrukciou sme vytvorili na prízemí hlavnú sálu s plochou 100 m2 a dve menšie sály s plochou 45 m2, odpočinkovú zónu pre účinkujúcich a prípadné návštevy s posedením a kompletné zázemie. Po stavebných úpravách má budova rozmery 30,4 x 15,6 m. Poschodie má dve sály telocvične – väčšiu 198,43 m2 a menšiu 53,43 m2. Na pristavené schodisko nadväzuje vstupná hala 20,77 m2, chodba 12,09 m2, šatňa trénerov 10,13 m2. Pri schodisku sú umyvárne, šatne, sprcha, WC – ženy, muži. Úžitková plocha budovy sa po rekonštrukcii zväčšila z pôvodných 385,71 m2 na 787,62 m2 a obostavaný priestor z 1800 m3 na 4400 m3.“

V mestskom priestore Nových Zámkov bolo použitie drevených prvkov veľkou výhodou. Po vyčistení strechy a okolia budovy vznikol dobrý prístup remeselníkov k stavebnému objektu. Neboli potrebné veľké skládky stavebného materiálu, dovoz betónu a náročný manipulačný priestor. Drevené stavebné prvky ukladali priamo na pripravenú plochu prízemnej časti, ľahký žeriav pokladal plošné dosky opláštenia už na pripravenú konštrukciu nosných stĺpov. Aj ukladanie strešnej konštrukcie a strešnej krytiny (vrátane izolácie) bolo bez preťaženia.

Fasáda nadstavby poschodia je dokončená omietkou ako na prízemí a tvorí tak jednoliaty pohľad na celú budovu tanečnej školy VIVA. Investorovi, projektantom a realizátorom stavby, vrátane výroby drevených prvkov treba jednoznačne vyjadriť slávu známym latinským zvolaním „Vivat!“ za odhodlanie pri realizácii a využitie dreva na stavebné účely v mestskom prostredí.

Autor: Dr. Anton Mrník
Kontakt: tmsm.mrnik@gmail.com
Foto: archív autora

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina