odborné témy

VDMA: Produkce dřevoobráběcích strojů dosáhla nového vrcholu

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

V roce 2018 němečtí výrobci dřevoobráběcích strojů podle předběžných údajů zlomili rekord z roku 2017, když ve výrobě dosáhli objemu 3,4 miliardy EUR s nárůstem o 8 %. Německo tak zůstává největším světovým výrobcem dřevoobráběcích strojů. Během pěti let od roku 2013 do roku 2018 se německá výroba zvýšila z 2,4 miliardy EUR na 3,4 miliardy EUR. Tento růst přitlačil mnohé společnosti až k jejich kapacitním limitům; dodací lhůty se v některých případech zvýšily na více než rok. „Navzdory objevujícímu se ekonomickému zpomalení na několika mezinárodních trzích očekáváme, že tuto úroveň zachováme i v roce 2019,“ řekl na mezinárodní tiskové konferenci LIGNA Preview konané 5. února 2019 v německém Hannoveru Pekka Paasivaara, předseda Asociace německých výrobců dřevoobráběcích strojů (VDMA).

Mírné zpomalení globální ekonomiky

Globální trh strojů a technologií pro primární zpracování dřeva představuje objem asi 4,5 miliardy EUR. Hlavní produkce je v Německu, ve Skandinávii, v Severní Americe, Číně, Japonsku, Itálii a Rakousku. U strojů a technologií pro druhotné zpracování dřeva je to 8,5 miliardy EUR. Hlavní produkce je opět v Německu, dále v Itálii, Číně, Rakousku a na Tchaj-wanu. V letošním roce se očekává mírné zpomalení růstu celosvětové ekonomiky ze 3,7 % v roce 2018 na 3,5 % v roce 2019. Toto zpomalení by se mělo dot­knout téměř všech hlavních světových trhů s výjimkou Indie, kde se očekává mírné zvýšení ze 7,3 % na 7,5 %, a Brazílie (z 1,3 % na 2,5 %).

Export vzrostl o 4 %

V prvních třech čtvrtletích roku 2018 se hodnota exportu německých dřevo­obráběcích strojů meziročně zvýšila o 3,6 % na 1,7 miliardy EUR. Evropský trh s podílem 58 % představuje většinu strojů (980 milionů EUR, +5 %). Dvě nejdůležitější oblasti vývozu do zámoří byly Asie (348 milionů EUR, -7 %) a Severní Amerika (273 milionů EUR, +20 %).

USA opět největším exportním trhem

Podle jednotlivých zemí jsou USA na prvním místě v žebříčku exportu (252 milionů EUR, +20 %) a druhá Čína (241 milionů EUR, +7 %). Zajímavé je sledovat, jak se v průběhu let 2000–2015 oba trhy vzájemně doplňovaly v tom smyslu, že když klesal prodej v USA, rostl prodej v Číně a naopak. Až v posledních třech letech (2016–2018) oba trhy „srovnaly krok“ a shodně rostly.

Tyto dva dominantní trhy s velkým odstupem následují tři země Evropské unie: Polsko (115 milionů EUR, +25 %), Francie (77 milionů EUR, -30 %) a Rakousko (70 milionů EUR, +2 %).

Není jistě bez zajímavosti, že Česká republika s objemem 34 milionů EUR na tomto žebříčku zaujímá 14. pozici, přičemž prodej německých dřevoobráběcích strojů na českém trhu meziročně vzrostl zhruba o 26 %.

Podmínky jsou stále příznivé

Pozitivně vidí VDMA i letošní rok a jak už v úvodníku uvedl Pekka Paasivaara, očekává obdobné výsledky jako loni. Vychází ze současné kondice dřevařského a nábytkářského průmyslu, která se zatím jeví jako dobrá. Obecné podmínky jsou stále příznivé:

•    Silný stavební sektor
•    Silná spotřeba nábytku
•    Globální střední síla s rostoucí kupní silou
•    Urbanizace
•    Environmentální povědomí preferuje dřevo

Celosvětově se zvyšuje rentabilita dřevařského a nábytkářského průmyslu, nedostatek pracovní síly vede k automatizaci a digitalizaci, zpřísňují se environmentální předpisy (odsávání prachu, spotřeba energie…), průmysl se konsoliduje, což zvyšuje tlak na investice.

Digitální platformy pro dřevozpracující průmysl

LIGNA 2019, přední světový veletrh strojů, zařízení a nástrojů pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl (27.–31.5.), bude opět silně ovlivněn tématem digitalizace. Klíčová otázka: významní výrobci dřevoobráběcích strojů a jejich zákazníci po celém světě spoléhají na používání digitálních platforem pro dosažení zjednodušeného provozu a lepšího propojení strojů a nástrojů.

VDMA a evropská asociace EUMABOIS v současné době vyvíjejí standardy na základě OPC UA (Open Platform Commu­nications Unified Architecture). Tato „předkonkurenční“ standardizace rovněž může vést k značnému zvýšení efektivity v digitální strojní komunikaci v mezinárodním měřítku a poskytne nový impuls modernímu zpracování dřeva, ve kterém je mnoho segmentů do značné míry technologicky vyspělých. Dokonce i menší jednotky budou spojeny s malým úsilím, a tak se stanou inteligentními, vysoce flexibilními minitovárnami.

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Grafy: VDMA

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina