aktuality

Výběr z návrhů ČSN pro možné připomínkování uživateli

aparatea_728x90-banner-10-drevmag
Aparatea10-350x90-anim
aparatea_728x90-banner-10-drevmag
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 8. února 2019 ve Věstníku ÚNMZ č. 2/2019 seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu na období I. pololetí 2019.

Seznam obsahuje předpokládané přijetí mezinárodních dokumentů převzetím jejich originálu nebo schválením k přímému používání jako ČSN, případně revizí stávající ČSN nebo vytvořením nové ČSN. A to i v několika třídách, které se více či méně dotýkají některých výrobců mobilních domovů, vnitřních dveří, laminátových podlahových krytin, dřevostaveb či stavebnictví. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může přihlásit do 4 týdnů od data zveřejnění (do 8. 3. 2019) na níže uvedených adresách, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese normalizace@agentura-cas.cz.

Seznam vybraných úkolů tvorby ČSN v třídách 30, 38, 72, 73, 74 a 91 vytvořených z přejímaných mezinárodních dokumentů (PMD) nebo revizí či vydáním nové ČSN:
• ČSN č.ú. 30 0014 • Obytná vozidla pro volný čas – Mobilní domovy – Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti (PMD: EN 1647:2018)
• ČSN č.ú. 38 0016 • Vedení vodních tepelných sítí – Navrhování a instalace bezkanálových předizolovaných sdružených potrubních systémů pro vedení vodních tepelných sítí – Část 1: Návrh (PMD: FprEN 13941-1)
• ČSN č.ú. 38 0017 • Vedení vodních tepelných sítí – Navrhování a instalace bezkanálových předizolovaných sdružených potrubních systémů pro vedení vodních tepelných sítí – Část 2: Instalace (PMD: FprEN 13941-2)
• ČSN č.ú. 72 0042 • Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 10: Krabicová smyková zkouška (PMD: FprEN ISO 17892-10 + ISO 17892-10:2018)
• ČSN č.ú. 72 0043 • Tepelně izolační výrobky pro stavby – Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné in situ – Část 1: Specifikace výrobků před zabudováním (PMD: EN 14064-1:2018 (CPR))
• ČSN č.ú. 72 0044 • Keramické obkladové prvky – Část 1: Stanovení geometrických parametrů a jakosti povrchu (PMD: EN ISO 10545-2:2018 (CPR) + ISO 10545-2:2018)
• ČSN č.ú. 73 0132 • Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby (zpracování aktuálního konsolidovaného znění normy ČSN EN 1992-1) (revize ČSN EN 1992-1 ed. 2:2011)
• ČSN č.ú. 73 0133 • Zkoušky reakce na oheň stavebních výrobků – Stanovení náchylnosti stavebního výrobku k souvislému doutnání (PMD: EN 16733:2016 (CPR))
• ČSN č.ú. 74 0008 • Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 2: Vnitřní dveře (PMD: EN 14351-2:2018 (CPR))
• ČSN č.ú. 74 0009 • Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 2: Vnitřní dveře (PMD: EN 14351-2:2018 (CPR))
• ČSN č.ú. 91 0018 • Laminátové podlahové krytiny – Podložky – Specifikace, požadavky a metody zkoušení (PMD: EN 16354:2018)

Adresy k písemnému přihlášení do připomínkového řízení pro:
• úkoly v třídách 30, 38, č.ú. 72 0042 – 72 0043, č.ú. 74 0008, č.ú. 91 0018
: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
• č.ú. 72 0044: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 – Prosek
• č.ú. 73 0132: Jaroslav Procházka, Viktorinova 1122/1, 140 00 Praha 4
• č.ú. 73 0133: PAVUS, a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9
• č.ú. 74 0009: Centrum stavebního inženýrství, a.s., Pražská 16, 102 21 Praha 10 – Hostivař

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina