aktuality

Učebnica o lesníckej politike s prepojením na drevárske odvetvie

aparatea_728x90-banner-10-drevmag
Aparatea10-350x90-anim
aparatea_728x90-banner-10-drevmag
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Pred necelým polstoročím sa začala v lesníckej praxi uplatňovať analýza verejnej politiky. Začali aplikovať jej prepojenie so spríbuznenými sektorovými a prierezovými politikami – environmentálnou, poľnohospodárskou, politikou drevospracujúceho priemyslu, politikou rozvoja vidieka. Najnovší empirický výskum v lesníckej politike a uvedených príbuzných odvetviach využíva nová vysokoškolská učebnica „Lesnícka politika“. Vydala ju Technická univerzita Zvolen (2018) a ocenili ju ako „Výnimočná publikácia“ pre výučbu na Lesníckej fakulte a na Drevárskej fakulte TU.

Vysokoškolskú učebnicu zostavil doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka z Lesníckej fakulty Technickej univerzity Zvolen. Mala by slúžiť študentom lesníctva a spracovania dreva ako prvý pohľad do problematiky inžinierskeho a doktorandského štúdia. Tento koncept analýzy môžu využívať vo svojich kvalifikačných prácach. Spoluautormi učebných textov sú doc. Ing. Hubert Paluš, PhD. z Drevárskej fakulty a JUDr. Mgr. Zuzana Dobšinská, PhD. z Lesníckej fakulty.

Učebné texty tvoria jedinečný didaktický materiál s prepojením teórie a praxe. Základné časti vysvetľujú problematiku v 15 kapitolách, rozčlenených do 4 častí.

Obsahové zameranie kapitol:

1 – vysvetlené teoretické prístupy k lesníckej politike,
2 – predstavené základné pojmy analýzy verejnej politiky
3 – popísané záujmy a konflikty pri využívaní a ochrane lesa.
V druhej časti sú opísané dva základné systémy formou samostatných kapitol
4 – politicko-administratívny systém
5 – systém sprostredkovania záujmov
Tretia časť analyzuje opatrenia verejnej a lesníckej politiky
6 – predstavuje systematiku opatrení verejnej politiky formou regulatívnych, ekonomických, informačných a dobrovoľníckych nástrojov verejnej politiky
7 až 10 – prehĺbenie teoretických poznatkov
Štvrtá časť publikácie prináša teóriu govermance v lesníckej politike
(kapitoly 11 až 15).

Učebnica využíva empirický výskum, hodnotí pokrok za uplynulých 20 rokov, ktorý sa výrazne posunul a pokračuje v kritickom racionalizme rozvoja odvetví pestovania a zveľaďovania lesa, ťažby a spracovania drevnej hmoty.

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina