aktuality

Firma ROJEK je v úpadku. Hrozí jí konkurz

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Výrobce dřevoobráběcích strojů a tepelné techniky společnost ROJEK dřevoobráběcí stroje je v úpadku. Stejná situace postihla i společnost ROJEK prodej, která zajišťuje odbyt dřevoobráběcích strojů, především značky ROJEK.

O úpadku obou společností bylo rozhodnuto na základě usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. 1. 2019.

Rozhodnutí o úpadku předcházelo měsíční insolvenční řízení, které bylo zahájeno na základě vyhlášky Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 20. 12. 2018. Insolvenční řízení bylo v obou případech zahájeno na návrh dlužníka, spojený s návrhem na povolení reorganizace.

V insolvenčním návrhu z 19. 12. 2018 firma uvádí, že výroba byla již od roku 2012 ztrátová, přičemž ztráta byla způsobena zejména předchozí ekonomickou recesí, která negativně ovlivnila odbyt výrobků firmy Rojek. Díky přeorientaci na výrobu tepelné techniky, zejména teplovodních kotlů, se firmě v roce 2017 údajně podařilo zastavit nárůst ztrát a provoz stabilizovat, a to za cenu úvěrového financování ze strany Raiffeisenbank a Equa bank.

Ekologická opatření ze strany státu v podobě další vlny tzv. kotlíkových dotací ale podle vyjádření firmy její „ozdravný“ proces zmařily. Ve svém insolvenčním návrhu společnost ROJEK dřevoobráběcí stroje  doslova uvádí: „…zcela ustal prodej kotlů, neboť všichni potenciální zákazníci chtějí tuto topnou sezónu dokončit se svým stávajícím kotlem a nový kotel si pořídit až v půlce roku 2019. Na základě úbytku zakázek pak došlo k zesplatnění/neprodloužení úvěrů od společnosti Raiffeisenbank, které se staly splatnými k 20. 9. 2018 a dlužník je povinen zaplatit 26 842 320 Kč, což není v jeho finančních možnostech.“

Na tzv. kotlíkových dotacích, které firmu dle jejího vyjádření „paradoxně“ poslaly do úpadku, staví společnost Rojek svůj návrh na reorganizaci: „Jedinou možností dlužníka v této situaci je podání návrhu na povolení reorganizace, aby dlužník mohl v rámci probíhající reorganizace být provozně úvěrován do doby let 2019 – 2020, kdy vrcholí program kotlíkových dotací a lze očekávat rapidní nárůst odbytu kotlů.“

Ke dni podání návrhů evidovala společnost ROJEK dřevoobráběcí stroje závazky u více věřitelů v celkové výšce téměř 64,7 mil. Kč a společnost ROJEK prodej u celkem 57 věřitelů závazky v celkové výši téměř 61,4 mil. Kč. Dohromady tedy závazky obou společností činí zhruba 126 mil. Kč. Mezi věřiteli je kromě obou uvedených bank (s pohledávkami v řádu desítek mil. Kč) také např. a.s. Veletrhy Brno, která přihlásila celkem tři pohledávky v celkové výši bezmála 360 000 Kč za neuhrazené služby poskytnuté v souvislosti s účastí společnosti Rojek na veletrhu Wood-Tec 2017. Pohledávku v celkové výši zhruba 3,4 mil. Kč za dodaný a nezaplacený hutní materiál přihlásila společnost Ferona.

Vzhledem k tomu, že dlužník/navrhovatel nepředložil „předjednaný“ reorganizační plán, bude podle vyjádření soudu dlužníkův úpadek řešen buď konkurzem, nebo reorganizací, pokud ji věřitelé odsouhlasí na své schůzi svolané na 10. 4. 2019.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina