reportáže

Mačákovci sa priatelia s Remmersom už dvadsať rokov

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Stolárstvo DOMINO so sídlom v Tatranskej Kotline je firmou s 25 ročnou históriou a od počiatku sa zaoberá spracovaním masívneho dreva na širokú paletu drevených produktov. Už viac ako 20 rokov používajú na povrchovú úpravu výrobky od firmy Remmers, sú rodinnou firmou a finalizujú domácu drevnú surovinu. Dosť dôvodov na vznik zaujímavej reportáže o zušľachťovaní architektonických skvostov (nielen) v ždiarskej doline v spolupráci s Jánom Mačákom, zakladateľom Stolárstva DOMINO a firmou Remmers, dodávateľom náterových systémov na ochranu dreva.

DM: Stolárstvo DOMINO je rodinná firma s 25 ročnou históriou. Čo vás viedlo k založeniu vlastnej firmy?
J. M.: Vyrastali sme a žijeme v podtatranskom Ždiari uprostred krásnej drevenej architektúry. S drevom tam robil takmer každý, vrátane mojich starých otcov. Pri dreve a v lese som vyrastal. Po vyučení za stolára som pracoval v stolárskej dielni v Tatranskej Lomnici, kde sme robili hlavne údržbu odborárskych zotavovní. Doma sme taktiež niečo majstrovali, ale popritom bolo v Ždiari bežné aj domáce hospodárenie, ako my hovoríme „gazdovka“. Stolárčine sme sa venovali spolu s manželkou aj doma a v roku 1992 sme si založili živnosť a prenajali objekt obecnej píly, kde sme vyrábali hlavne okná. Výroba eurokien bola v našej firme kedysi dominantná, ale s príchodom eura takmer odišli z našej výroby eurookná. Dôvodom bol vplyv poľských producentov, ktorí dosahovali nižšie ceny na úkor kvality – nedodržiavaním technologickej povrchovej úpravy, kde napríklad u Remmersu nepoužívali napríklad impregnačný základ SW-900, čo sa prejavilo na znížení životnosti povrchovej úpravy. Stolárstvo DOMINO, ktoré nesie meno po starom otcovi Dominikovi, nebolo ochotné zvyšovať konkurencieschopnosť na úkor kvality s dopadom na znižovanie ceny. Tak sa začalo venovať produkcii širokej palety iných výrobkov z masívneho dreva – obklady, schodištia, masívny nábytok, drobné drevené stavby, drevené šindle,…

DM: Po dvoch desaťročiach dochádza vo firmách k výmene generácií. Na Slovensku je to v súčasnom období častá téma – nie vo všetkých rodinných firmách sú pokračovatelia. Ako je tomu u vás?
J. M.: Podnikaním ma od začiatku sprevádza manželka, ktorá v súčasnosti zastrešuje účtovnícke a ekonomické činnosti. Prirodzenou cestou vošli do firmy obaja naši synovia, ktorí sú aktívni hlavne v produkčných činnostiach. Mladší syn absolvoval Drevársku fakultu vo Zvolene a v súčasnosti zabezpečuje kompletne prevádzku nášho CNC centra, ktoré pozostáva z frézy a sústruhu. Predpokladáme, že generačná výmena bude prirodzená na základe aktívnej činnosti synov vo firme.

DM: Priblížte nám činnosť vašej firmy – čomu sa venujete, v akej oblasti pôsobíte?
J. M.: Naše výrobky sú postavené na masívnom dreve. Ide o zariaďovanie interiérov, ale aj exteriérov na princípe atypickej výroby. Možno povedať, že zákazníci sa nám opakujú, ale výrobky sú odlišné. Vyrábame široké portfólio drevárskych výrobkov z ihličnatého reziva pre tradičnú ľudovú, ale aj modernú architektúru.

DM: Pracujete s drevom – ako vnímate vzťah vašich zákazníkov k drevu a jeho používaniu v ich živote?
J. M.: Naši zákazníci majú drevo radi ako prirodzený a ekologický materiál. Obklopujú sa ním v tradičných dreveniciach a zruboch, ale aj murované stavby radi obliekajú do dreveného kabáta.

DM: Čo najvýraznejšie ovplyvňuje vašu realizáciu, čo sa týka vzhľadu, konštrukcie a povrchovej úpravy produktov?
J. M.: Všetky produkty našej firmy sú postavené na tradičných konštrukčných stolárskych a tesárskych spojoch s minimalizáciou používania kovových spojovacích prvkov. Pri povrchových úpravách však už siahame po moderných prípravkoch, ktoré zabezpečia dlhodobú ochranu nášmu dielu.

DM: Aké požiadavky na povrchovú úpravu drevených povrchov najčastejšie registrujete? V čom sú zákazníci nároční?
J. M.: V poslednom období dominujú vosky a oleje, ale vo veľkom používame aj štandardné laky na princípe 3v1 ako napr. HK-Lasur a jej úspešnú alternatívu pre profi segment HSL-30/m, jednoznačne však prevažuje polomat a mat. Zákazníci požadujú dlhodobú životnosť náterov s čo najmenšou údržbou. Samozrejme ich zaujíma aj cena.

DM: Aké vlastnosti náterov požadujete od dodávateľa materiálov na povrchovú úpravu dreva?
J. M.: Nenáročnú aplikáciu spojenú s dlhodobou životnosťou náteru, ktorý chráni drevený výrobok v interiéri, ale hlavne v exteriéri. Súčasne požadujeme, aby povrchová úprava zvýrazňovala krásu dreva.

DM: Akú technológiu povrchových úprav najčastejšie používa vaša firma?
J. M.: Naše produkty natierame štetcom, časté je aj nízkotlakové a občas aj vysokotlakové striekanie.

DM: Tip na túto reportáž nám dala firma Remmers. Ako dlho už používate na vašich produktoch nátery Remmers a čím vás presvedčili práve farby a laky Remmers?
J. M.: Výrobky od firmy Remmers používame nepretržite už viac ako dvadsať rokov. Napriek ponukám od iných dodávateľov sme pre dobrý servis – dodávky a technické poradenstvo – verní značke Remmers, ktorá má vo svojom portfóliu produkty pre všetky naše realizácie. Za to dlhé obdobie sme nezaznamenali reklamáciu na povrchové úpravy a to spracujeme ročne niekoľko ton náterov.

DM: S ktorými konkrétnymi produktmi máte najlepšiu skúsenosť a prečo by ste ich odporučili používať?
J. M.: Najviac používame tenkovrstvové lazúry do exteriéru ako HK-Lasur a HSL-30/m a pre interiér vosky a oleje.

DM: Aké procesy, resp. služby a servis by ste uvítali na zlepšenie a zefektívnenie vašej lakovne?
J. M.: Technický a logistický servis je bezproblémový. Uvítali by sme ekonomickú, resp. technickú podporu na optimalizáciu a skvalitnenie procesov v našej lakovni, aby sme vytvorili podmienky pre rýchlejšiu a jednoduchšiu aplikáciu náterov.

DM: Čo očakávate od nového priameho obchodného zastúpenia Remmers na Slovensku?
J. M.: Keďže dodacie termíny sú akceptovateľné, tak veríme, že ostanú minimálne zachované. Od priameho zastúpenia firmy Remmers na Slovensku očakávame zlepšenie dostupnosti technickej a ekonomickej podpory pri aplikácii produktov.

DM: Ďakujem vám za otvorený rozhovor aj na témy – rozumné hospodárenie a ochrana tatranských lesov, príprava drevárskych odborníkov a vplyv poľského „podnikania“ na domáci trh. Radi využijeme vaše skúsenosti a názory v ďalšej činnosti nášho časopisu.

To najlepšie na ochranu, údržbu a zušľachtenie dreva

Po zaujímavej návšteve firmy Stolársvo DOMINO v Tatranskej Kotline sme položili zopár otázok týkajúcich sa trendov v povrchovej úprave dreva priamo zastúpeniu firmy Remmers na Slovensku, kde sme dostali od riaditeľa Ing. Jána Svocáka nasledujúce doplňujúce informácie.

DM: Akú pridanú hodnotu majú Remmers nátery na drevo do exteriéru?
J. S.: Remmers ponúka široký sortiment na ochranu dreva – od impregnácie a základných náterov až po špeciál­ne UV nátery so spoľahlivou ochranou pred poveternosťou. Všetky produkty sú vyrábané v Nemecku a pravidelne testované a kontrolované nezávislými inštitútmi.

Výhody pre zákazníka:
•    jasné rozlíšenie profi sortimentu pre remeselných a priemyselných spracovateľov a jednoducho aplikovateľných produktov pre bežných používateľov
•    systémy na princípe 3v1 – impregnácia, základ a lazúra v jednej plechovke – šetrí čas a peniaze
•    spoľahlivá UV ochrana – dlhá životnosť náterov
•    dostupnosť v distribučnej sieti
•    nové obchodné zastúpenie firmy Remmers na Slovensku s priamym prepojením na materskú firmu, ktoré taktiež prináša zákazníkom nové možnosti a benefity: napr. lepšia dostupnosť produktov, rýchlejší tok informácii, rýchlejšie dodania, technický servis, koloristika a vzorovanie odtieňov, poradenstvo pri výbere povrchovej úpravy (PÚ) a nastavení technologických procesov v dielňach, marketingová podpora atď.

DM: Aké sú aktuálne požiadavky a trendy v súvislosti so vzhľadom, ohmatom, kvalitou povrchov od zákazníkov?
J. S.: V súčasnosti sa stretávame so silnou tendenciou návratu k prirodzenosti, čo sa prejavuje aj v oblasti PÚ dreva. Stále častejšie počúvame požiadavky zákazníkov, ktorí si želajú autentický vzhľad dreva s transparentnou PÚ alebo v pigmentovanom prevedení, ktoré sa čo najviac približuje pôvodnému zafarbeniu vybranej dreviny pri zachovaní všetkých vlastností. Medzi drevinami dominuje vo svete drevostavieb stále najmä drevo z našich zemepisných šírok ako smrek a smrekovec, avšak obľube sa teší aj termodrevo.

DM: Ekológia je v súčasnosti veľmi diskutovanou témou – akým spôsobom prispieva Remmers k zodpovednému zaobchádzaniu so zdrojmi pri výrobe náterov?
J. S.: Budúcnosť patrí produktom na báze trvalo udržateľných surovín. Udržateľnosť totiž nevnímame len ako akýsi trend, ktorý o pár rokov utíchne. Veľmi nám záleží na zodpovednom zaobchádzaní so surovinami a zdrojmi, cítime zodpovednosť za životné prostredie, v ktorom žijeme a v ktorom raz budú žiť ďalšie generácie. Aj preto sme vyvinuli novú zelenú produktovú líniu ECO, pričom základná myšlienka – princíp trvalej udržateľnosti – sa vinie vo všetkých fázach životného cyklu produktov – od vývoja a výroby produktu, cez balenie a logistiku až po samotnú aplikáciu, využitie opracovávaných prvkov a zodpovedné zaobchádzanie s odpadmi.

DM: Čo je potrebné zohľadniť pri výbere PÚ a čo ovplyvňuje životnosť náterov?
J. S.: Výber a zloženie povrchovej úpravy nie je v žiadnom prípade oddelený vesmír, ale ide vždy ruka v ruke s ďalšími faktormi, akými sú najmä:
•    typ dreviny (ako napr. tvrdé, mäkké drevo)
•    expozícia, vystavenie poveternosti (orientácia na určitú svetovú stranu, prestrešenia)
•    voľba farebného odtieňa (svetlé vz. tmavé odtiene, lazúrovacie vz. krycie nátery)
•    opracovanie povrchu (hobľované, hrubopílené drevo a pod.)
•    hrúbka nanášanej vrstvy

Významnú úlohu zohráva aj konštrukčná ochrana dreva. Žiadny náter, nech je akokoľvek dokonalý, nenahradí správnu konštrukčnú ochranu dreva. Vďaka správnym opatreniam dokážeme niekoľkonásobne predĺžiť životnosť povrchov. V praxi to napr. znamená ochrana dreva pred pôsobením vody, vylúčenie kontaktu dreva so zemou, odsadenie drevených prvkov od podlahy, zaoblenie hrán, minimálny podiel čelného dreva v konštrukcií výrobkov a mnohé ďalšie.

Skúsení odborníci firmy Remmers na oblasť PÚ majú k dispozícii technické zázemie, profesionálne vybavenie a možnosť testovať povrchy v simulovaných podmienkach. Vedia správne nastaviť a optimalizovať technologické procesy v dielni, a preto dokážu veľmi jednoznačne odporučiť tie najvhodnejšie riešenia šité na mieru pre každého zákazníka.

DM: Prečo je dôležité pravidelné ošetrovanie povrchov a čo všetko to obnáša?
J. S.: Aj v tomto prípade platí, že prevencia je lepšia ako časovo a finančne náročná sanácia výrazne poškodených a zanedbaných drevených dielov. Pokiaľ si drobné poškodenie lakového filmu všimnete včas a čím skôr ho odstránite, s pomerne malým nasadením zabránite veľmi pravdepodobnému znehodnoteniu dreva, ktorého renovácia a oprava by vás v konečnom dôsledku stála mnoho energie a peňazí. Najmä drevo v exteriéri denno-denne vystavené poveternosti a pôsobeniu UV žiarenia je potrebné pravidelne kontrolovať. K dispozícii je množstvo produktov na oživenie povrchovej úpravy, ktorých pravidelná aplikácia vo výraznej miere prispieva k dlhšej životnosti náterov.

Autor: Ing. Igor Patráš
Kontakt: rf@twd.sk
Foto: autor a archív výrobcu

Kontakt:

Remmers s.r.o.
tel.:+421 919 439 555
e-mail: svocak@remmers.sk
FB: facebook.com/remmersSVK
www.remmers.com

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina