aktuality

Nové normy na Slovensku – uverejnené vo februárovom zborníku

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Výber noriem STN platných v SR, ktoré sú uverejnené vo Vestníku pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 2019. Februárová časť zborníka obsahuje 198 nových noriem, 22 zmien a 12 opráv STN. Uverejňujeme prehľad noriem zameraných na stavby a drevostavby, tiež na bezpečnosť obrábacích strojov.

• STN EN 13497 (72 7073) • Tepelnoizolačné výrobky na používanie v stavebníctve. Stanovenie odolnosti vonkajších tepelnoizolačných kontrolných systémov (ETICS) proti nárazu (EN 13497: 2018)

• STN EN 17101 (72 7255) • Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Metódy identifikácie a skúšobné metódy jednozložkovej PU lepiacej peny na vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy ETICS (EN 17101: 2018)

• STN EN ISO 52000-1 (73 0712) • Energetická hospodárnosť budov. Zastrešujúce posúdenie energetického hospodárstva budov (EHB). Časť 1: Všeobecný rámec a postup podľa ISO 52000-1:2017 (EN ISO 52000-1: 2017; ISO 52000-1: 2017)

• STN EN ISO 29481-1 (73 9010) • Informačné modely stavieb (BIM). Príručka odovzdávania informácií. Časť 1: Metodika a formát podľa ISO 29481-1: 2016 (EN ISO 29481-1: 2017; ISO 29481-1: 2016)

• STN EN ISO 29481-2 (73 9010) • Informačné modely stavieb (BIM). Príručka odovzdávania informácií. Časť 2: Rámec interakcie podľa ISO 29481-2: 2012 (EN ISO 29481-2: 2016; ISO 29481-2: 2012)

• STN EN 54-7 (92 0404) • Elektrická požiarna signalizácia. Časť 7: Dymové hlásiče. Bodové hlásiče využívajúce rozptyl svetla, svetlo alebo ionizáciu (EN 54-7: 2018)

• STN EN IEC 60695-6-2 (34 5630) • Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 6-2: Zatemnenie dymom. Súhrn a relevantnosť skúšobných metód (EN IEC 60695-6-2: 2018; IEC 60695-6-2: 2018)

• STN EN 50131-2-10 (33 4591) • Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-10: Detektory narušenia. Kontakty stavu zopnutia – magnetické (EN 50131-2-10: 2018)

• STN EN 16770 (49 6133) • Bezpečnosť drevárskych strojov. Odsávacie systémy triesky a prachu určené na inštaláciu vo vnútorných priestoroch. Bezpečnostné požiadavky (EN 16770: 2018)

• STN EN 50059 (33 2038) • Ručné elektrostatické striekacie zariadenia. Bezpečnostné požiadavky. Ručné striekacie zariadenia na nehorľavé náterové látky (EN 50059: 2018)

• STN EN 60204-1 (33 2200) • Bezpečnosť strojných zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 1: Všeobecné požiadavky (EN 60204-1: 2018; mod. IEC 60204-1: 2016)

• STN EN IEC 60286-5 (35 8292) • Balenie súčiastok na automatizovanú manipuláciu. Časť 5: Maticové nosiče  (EN IEC 60286-5: 2018; IEC 60286-5: 2018)

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina