aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – únor 2019

aparatea_728x90-banner-10-drevmag
Aparatea10-350x90-anim
aparatea_728x90-banner-10-drevmag
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 2. 2019). Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 1/2019

• ČSN ISO 15519-1 (01 3015) • Požadavky na schémata pro zpracovatelský průmysl – Část 1: Obecná pravidla
• ČSN ISO 15226:2003 (01 3020) • Technická dokumentace – Model životního cyklu a přiřazení dokumentů (změna Z1)
• ČSN EN ISO 6433 (01 3108) • Technická dokumentace produktu – Odkazy částí
• ČSN EN ISO 7200:2004 (01 3113) • Technická dokumentace – Údaje v popisových polích a záhlavích dokumentů (změna Z1)
• ČSN ISO 16016 (01 3116) • Technická dokumentace produktu – Ochranné nápisy zamezující zneužití dokumentů a produktů
• ČSN ISO 7573 (01 3125) • Technická dokumentace produktu – Seznamy částí
• ČSN EN ISO 11442:2006 (01 3196) • Technická dokumentace – Zacházení s dokumenty (změna Z1)
• ČSN ISO 18388 (01 4960) • Technická dokumentace produktu (TPD) – Zápichy – Tvary a kótování
• ČSN 01 4960:1974 (01 4960) • Zápichy (změna Z1)
• ČSN EN 14511-1 (14 3010) • Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory – Část 1: Termíny a definice
• ČSN EN 14511-2 (14 3010) • Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory – Část 2: Zkušební podmínky
• ČSN EN 14511-3 (14 3010) • Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory – Část 3: Zkušební metody
• ČSN EN 14511-4 (14 3010) • Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory – Část 4: Požadavky
• ČSN EN 50059 ed. 2 (33 2036) • Elektrostatické ruční stříkací zařízení – Bezpečnostní požadavky – Elektrostatické ruční stříkací zařízení pro nanášení nehořlavých nátěrových hmot
• ČSN EN 50059:1994 (33 2036) • Elektrostatické ruční stříkací zařízení pro nanášení nehořlavých látek (změna Z1)
• ČSN EN 50491-12-1 (33 2151) • Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) – Inteligentní rozvodná síť – Specifikace aplikací – Rozhraní a rámec pro zákazníka – Část 12-1: Rozhraní mezi CEM a správcem prostředků bytů/budov – Obecné požadavky a architektura
• ČSN IEC/TS 61496-4-2 (33 2206) • Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení – Část 4-2: Zvláštní požadavky na zařízení používající ochranné přístroje založené na zrakovém vnímání (VBPD) – Doplňkové požadavky na využití technik referenčních vzorů (VBPDPP)
• ČSN EN IEC 62046 (33 2207) • Bezpečnost strojních zařízení – Použití ochranných zařízení k detekci přítomnosti osob
• ČSN CLC/TS 62046:2009 (33 2207) • Bezpečnost strojních zařízení – Použití ochranného zařízení pro snímání přítomnosti osob (změna Z1)
• ČSN EN 60335-2-15 ed. 3:2016 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-15: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ohřev kapalin (změna A11)
• ČSN EN 60675:1997 (36 1060) • Elektrická přímotopná topidla pro domácnost – Metody měření funkce (změna A2)
• ČSN EN 350 (49 0081) • Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Zkoušení a klasifikace odolnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva proti biologickým činitelům
• ČSN EN 599-2 (49 0672) • Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Preventivní účinnost ochranných prostředků na dřevo stanovená biologickými zkouškami – Část 2: Značení
• ČSN EN 16954 (72 1882) • Umělý kámen – Desky a formátované výrobky pro podlahy a schodišťové stupně (vnitřní a vnější)
• ČSN EN 13467 (72 7212) • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení rozměrů, pravoúhlosti a linearity předem tvarované izolace potrubí
• ČSN EN 1366-11 (73 0857) • Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru
• ČSN EN 13381-9 (73 0858) • Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 9: Ochrana aplikovaná na ocelové nosníky s otvory ve stojině
• ČSN EN 14081-2 (73 2823) • Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti – Část 2: Strojní třídění; doplňující požadavky na zkoušky typu
• ČSN EN 14081-3+A1 (73 2823) • Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti – Část 3: Strojní třídění; doplňující požadavky pro řízení výroby
• ČSN EN 14903 (73 5962) • Povrchy pro sportoviště – Multifunkční sportovní podlahové systémy pro použití v místnosti – Zkušební metoda pro stanovení rotačního tření
• ČSN EN 1793-6 (73 7060) • Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Zkušební metody stanovení akustických vlastností – Část 6: Vnitřní charakteristiky – Určení vzduchové neprůzvučnosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole
• ČSN EN 1793-2 (73 7060) • Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Zkušební metody stanovení akustických vlastností – Část 2: Vnitřní charakteristiky vzduchové neprůzvučnosti v podmínkách difuzního zvukového pole
• ČSN 74 6077:2018 (74 6077) • Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování (oprava 1)
• ČSN EN 12604 (74 7018) • Vrata – Mechanické vlastnosti – Požadavky a zkušební metody
• ČSN EN 12453 (74 7029) • Vrata – Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat – Požadavky a zkušební metody
• ČSN ISO 1144 (80 0050) • Textilie – Jednotný systém pro označování délkové hmotnosti (Systém Tex)
• ČSN EN 16780 (80 7621) • Textilní výrobky pro péči o dítě – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro mantinely do dětských postýlek
• ČSN 91 0611 (91 0611) • Nábytek – Sedací nábytek – Křesla a pohovky – Základní rozměry a požadavky
• ČSN EN 17036 (96 1531) • Ochrana kulturního dědictví – Urychlené stárnutí ošetřených nebo neošetřených povrchů porézních anorganických materiálů simulovaným slunečním zářením

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Ilustrační foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina