aktuality

Konjunkturální průzkum – leden 2019

aparatea_728x90-banner-10-drevmag
Aparatea10-350x90-anim
aparatea_728x90-banner-10-drevmag
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Souhrnný indikátor důvěry v lednu meziměsíčně mírně poklesl o 0,6 na 98,0 bodu. Důvěra se snížila v podnikatelské sféře, u spotřebitelů se oproti závěru loňského roku nezměnila.

Indikátor důvěry podnikatelů se snížil vlivem poklesu důvěry v odvětvích průmyslu, obchodu i služeb. „Důvěra v ekonomiku se naopak stále zvyšuje v odvětví stavebnictví. Respondenti evidují vyšší poptávku po stavebních pracích a očekávají, že se v příštích měsících zvýší tempo růstu stavební činnosti. Zhruba 35 % respondentů nicméně uvádí jako hlavní bariéru růstu produkce nedostatek zaměstnanců,“ sdělil Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

Spotřebitelský indikátor důvěry se meziměsíčně nezměnil. „Důvěra spotřebitelů je stále vysoká. Aktuální průzkum přesto indikuje zvyšující se obavy lidí z růstu cen a nezaměstnanosti,“ dodal Jiří Obst.

Podrobné výsledky průzkumu

V odvětví průmyslu se důvěra meziměsíčně mírně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 0,3 bodu na hodnotu 93,1. Hodnocení současné celkové ekonomické situace se snížilo. Hodnocení současné celkové i zahraniční poptávky se téměř nezměnilo. Ukazatel hodnocení stavu zásob hotových výrobků se meziměsíčně nezměnil. Hlavní bariérou růstu produkce je stále nedostatek zaměstnanců, uvádí ji 28 % respondentů. Podnikatelé v průmyslu očekávají pro období příštích tří měsíců mírný pokles tempa růstu výrobní činnosti. Očekávání vývoje zaměstnanosti jsou mírně nižší než v prosinci. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou nižší, pro období příštích šesti měsíců jsou téměř neměnná. V meziročním srovnání je důvěra v odvětví průmyslu nižší.

Pravidelný čtvrtletní průzkum ve zpracovatelském průmyslu v lednu ukázal, že se využití výrobních kapacit podniků v mezičtvrtletním srovnání nezměnilo a zůstalo na hodnotě 85,7 %. Podnikatelé odhadují zajištění práce zakázkami na 8,5 měsíce, což je přibližně stejně jako v předchozím čtvrtletí.

Důvěra podnikatelů ve stavebnictví se meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 2,5 bodu na hodnotu 108,4. Hodnocení současné ekonomické situace se snížilo. Ukazatel hodnocení poptávky po stavebních pracích se zvýšil. Hlavní bariérou růstu produkce je podobně jako v průmyslu nedostatek zaměstnanců, uvádí ji téměř 35 % respondentů. Podnikatelé očekávají v příštích třech měsících zvýšení tempa růstu stavební činnosti. Očekávání zaměstnanosti jsou meziměsíčně téměř stejná. Z konjunkturálního šetření rovněž vyplývá, že očekávání vývoje celkové ekonomické situace stavebních podniků pro období příštích tří i šesti měsíců jsou mírně vyšší. Oproti lednu 2018 je důvěra podnikatelů v odvětví stavebnictví vyšší.

Důvěra v odvětví obchodu se meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 2,5 bodu na hodnotu 95,6. Hodnocení celkové ekonomické situace se meziměsíčně téměř nezměnilo. Stav zásob zboží na skladech se také téměř nezměnil. Podnikatelé v maloobchodě očekávají pro období příštích tří i šesti měsíců zhoršení své celkové ekonomické situace. Meziročně je důvěra v odvětví obchodu nižší.

Důvěra podnikatelů ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se v porovnání s prosincem snížila. Indikátor důvěry poklesl o 1,1 bodu na hodnotu 97,0. Hodnocení celkové ekonomické situace se téměř nezměnilo. Podniky ve službách zhodnotily současnou celkovou poptávku přibližně stejně jako minulý měsíc, očekávání pro období příštích tří měsíců jsou ale nižší. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou přibližně stejná, pro období příštích šesti měsíců jsou mírně lepší. V meziročním srovnání je důvěra ve vybraných odvětvích služeb nižší.

Mezi spotřebiteli se důvěra v ekonomiku meziměsíčně nezměnila. Indikátor důvěry meziměsíčně zůstal na hodnotě 109,2. Z aktuálního lednového šetření mezi spotřebiteli vyplynulo, že se pro období příštích dvanácti měsíců téměř nezměnily jejich obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy spotřebitelů ze zhoršení jejich vlastní finanční situace se nezměnily. Obavy ze zvýšení nezaměstnanosti se zvýšily, stejně tak obavy z růstu cen. Úmysl spořit se zvýšil. Meziročně je ovšem důvěra spotřebitelů nižší.

Zdroj: ČSÚ

Graf 1.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (2008–2019)

Graf 1.2 Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (1998–2019)

Graf 2.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách – bazické indexy (2006–2019)

Graf 2.2 Salda sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2006–2019)

Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání, sezónně očištěno

Graf 4 Využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu

Graf 5 Bariéry růstu produkce v průmyslu

Graf 6 Bariéry růstu produkce ve stavebnictví

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina