aktuality

Prínosy z certifikácie C-O-C pri spracovaní dreva

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Certifikačné spoločnosti dreva PEFC a FSC realizovali prieskum medzi obchodnými a spracovateľskými spoločnosťami. Zisťovali ich stanoviská ku koncepcii a úlohám certifikácie lesov a spotrebiteľského reťazca C-O-C, ich očakávania, úroveň problémov súvisiacich so zavedením certifikácie a hodnotenie nákladov spojených s nákupom a predajom certifikovaných surovín a výrobkov.

Do certifikácie oboma systémami je v Českej republike a na Slovensku zapojených 487 držiteľov certifikácie C-O-C. Do prieskumu sa zapojilo 131 certifikovaných spoločností (27 %). Vo všeobecnosti vykazovali vysoký stupeň porozumenia s koncepciou certifikácie. Spájali ju hlavne s problematikou legálnosti dreva, sledovanie zdrojov pôvodu dodávok, podporou trvalo udržateľného využívania drevnej suroviny. Konceptu certifikácie lepšie rozumejú v systéme PEFC ako v systéme FSC a dvojitom zapojení sa do oboch (PEFC a FSC).

Zaujímavým zistením je, že výhody vyplývajúce z certifikácie boli podnikmi hodnotené podstatne lepšie ako problémy s ňou spojené. Hlavnou výhodou zapojenia je zlepšenie mena spoločnosti, prienik na nové trhy, nárast objemu predaja. Zároveň si nemyslia, že certifikácia im umožní zvýšiť zisky, prípadne diverzifikovať súčasný produktový mix.

Až 49 % respondentov platí za celkové certifikované vstupy cenovú prirážku – z toho približne polovica 5 % a ďalšia tretina do výšky 10 %. Štúdia odhalila, že drevospracujúce podniky platia mierne vyššie ceny za svoje certifikované vstupy ako obchodníci. Certifikácia v reťazcoch C-O-C je v oboch krajinách rozšírená a jej používatelia si primerane uvedomujú túto úlohu a význam pre svoju činnosť.

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina