aktuality

Sprístupnenie terminologickej databázy

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR od januára 2019 bezplatne sprístupňuje databázu termínov a definícií zo Slovenských technických noriem a technických normalizačných informácií vydaných v štátnom jazyku. Podrobnosti uvádza https://terminologia.unms.sk.

Terminologická databáza obsahuje termíny a definície platných a zrušených STN, predbežných Slovenských technických noriem (STN P), technických normalizačných informácií (TNI) prijatých do sústavy STN prevzatím medzinárodných a európskych noriem prekladom do štátneho jazyka.

Termíny a definície preložili alebo vypracovali riešitelia úloh plánu technickej normalizácie v spolupráci s členmi vecne príslušných technických orgánov. Často sú výsledkom konsenzu dosiahnutého v týchto technických organizáciách v čase ich vypracovania. Termíny a definície sú len v slovenskom alebo anglickom jazyku. Postupy vypracovania a uvádzania termínov v príslušných vnútorných smerniciach a predpisoch normalizačných orgánov ISO/IEC a CEN/CENELEC.

Normy STN vychádzajú každý mesiac v aktualizovanej a revidovanej podobe v Zborníku ÚNMS SR. Tie, ktoré sa dotýkajú spracovania dreva, nábytku, stavebníctva (vrátane drevostavieb), všeobecných výrobných podmienok, uverejňujeme v pravidelných mesačných prehľadoch.

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina