aktuality

Výběr z návrhů ČSN pro možné připomínkování uživateli

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 8. ledna 2019 ve Věstníku ÚNMZ č. 1/2019 seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu na období I. pololetí 2019.

Seznam obsahuje předpokládané přijetí mezinárodních dokumentů převzetím jejich originálu nebo schválením k přímému používání jako ČSN, případně revizí stávající ČSN nebo vytvořením nové ČSN. A to i v několika třídách, které se více či méně dotýkají některých výrobců řeziva, plachetnic a hausbótů, dřevěných podlah, nábytku, stavebních výplní, dřevostaveb či stavebnictví. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může přihlásit do 4 týdnů od data zveřejnění (do 5. 2. 2019) na níže uvedených adresách, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese normalizace@agentura-cas.cz.

Seznam vybraných úkolů tvorby ČSN v třídách 32, 67, 72, 73 a 91 vytvořených z přejímaných mezinárodních dokumentů (PMD) nebo revizí či vydáním nové ČSN:

• ČSN č.ú. 32 0009 • Malá plavidla – Konstrukce trupu a rozměry – Část 2: Materiály – Jádra sendvičových konstrukcí, vložkové materiály (PMD: EN ISO 12215-2:2018 + ISO 12215-2:2002)
• ČSN č.ú. 32 0012 • Malá plavidla – Základní údaje (PMD: EN ISO 8666:2018 + ISO 8666:2016)
• ČSN č.ú. 32 0024 • Malá plavidla – Konstrukce trupu a rozměry – Část 5: Výpočtové tlaky pro jednotrupá plavidla, výpočtová napětí, stanovení rozměrů (PMD: EN ISO 12215-5:2018 + ISO 12215-5:2008 + ISO 12215-5/Amd.1:2014)
• ČSN č.ú. 32 0025 • Malá plavidla – Konstrukce trupu a rozměry – Část 4: Dílna a výroba (PMD: EN ISO 12215-4:2018 + ISO 12215-4:2002)
• ČSN č.ú. 32 0026 • Malá plavidla – Konstrukce trupu a rozměry – Část 3: Materiály – Ocel, hliníkové slitiny, dřevo a jiné materiály (PMD: EN ISO 12215-3:2018 + ISO 12215-3:2002)
• ČSN č.ú. 32 0027 • Malá plavidla – Vodotěsné kokpity a kokpity s rychlým odvodněním (PMD: EN ISO 11812:2018 + ISO 11812:2001)
• ČSN č.ú. 32 0034 • Malá plavidla – Okna, poklopy, příklopy, pevná okna a dveře – Požadavky na pevnost a vodotěsnost (PMD: EN ISO 12216:2018 + ISO 12216:2002)
• ČSN č.ú. 32 0035 • Malá plavidla – Konstrukce trupu a rozměry – Část 9: Přívěsky trupu plachetnic (PMD: EN ISO 12215-9:2018 + ISO 12215-1:2012)
• ČSN č.ú. 32 0036 • Malá plavidla – Konstrukce trupu a rozměry – Část 8: Kormidla (PMD: EN ISO 12215-8:2018 + ISO 12215-8:2009 + ISO 12215-8/Cor.1:2010)
• ČSN č.ú. 32 0037 • Malá plavidla – Konstrukce trupu a rozměry – Část 6: Konstrukční uspořádání a detaily (PMD: EN ISO 12215-6:2018 + ISO 12215-6:2008 (RCD, RCDA))
• ČSN č.ú. 32 0038 • Malá plavidla – Konstrukce trupu a rozměry – Část 1: Materiály: termosetové pryskyřice, výztuže ze skelného vlákna, referenční laminát (PMD: EN ISO 12215-1:2018 + ISO 12215-1:2000)
• ČSN č.ú. 32 0039 • Malá plavidla – Grafické značky (PMD: EN ISO 11192:2018 + ISO 11192:2005)
• ČSN č.ú. 67 0016 • Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Část 6: Expozice povlaků dřeva umělému stárnutí s použitím fluorescenčních UV lamp a vody (PMD: EN 927-6:2018)
• ČSN č.ú. 67 0017 • Funkční pigmenty a plniva pro speciální aplikace – Část 1: Nanouhličitan vápenatý pro utěsňování (PMD: EN ISO 18473-1:2018 + ISO 18473-1:2015)
• ČSN č.ú. 67 0018 • Funkční pigmenty a plniva pro speciální aplikace – Část 2: Nanooxid titaničitý pro opalovací přípravky (PMD: EN ISO 18473-2:2018 + ISO 18473-2:2015)
• ČSN č.ú. 72 0034 • Geotechnický průzkum – Zkoušení geotechnických konstrukcí – Část 1: Zkoušky pilot: statická zatěžovací zkouška v tlaku (PMD: FprEN ISO 22477-1 + ISO 22477-1:2018)
• ČSN č.ú. 72 0035 • Zkušební metody potěrových materiálů – Část 9: Stanovení smrštění a rozpínání (PMD: EN 13892-9:2018)
• ČSN č.ú. 73 0124 • Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň (PMD: FprEN 13501-1 (CPR))
• ČSN č.ú. 73 0126 • Zkušební metody – Dřevěné podlahy – Stanovení vibračních vlastností (PMD: FprEN 16929)
• ČSN č.ú. 73 0128 • Konstrukční dřevo – Stanovení charakteristických hodnot mechanických vlastností a hustoty (PMD: EN 384:2016/prA1)
• ČSN č.ú. 91 0013 • Pružné podlahové krytiny – Specifikace pro podlahové dlaždice/sestavy pro volné kladení (PMD: EN ISO 20326:2018 + ISO 20326:2016)
• ČSN č.ú. 91 0014 • Kuchyňské dřezy – Provozní požadavky a zkušební metody (PMD: EN 13310:2015+A1:2018 (CPR))
• ČSN č.ú. 94 0027 • Vodní skluzavky – Část 2: Pokyny (PMD: EN 1069-2:2017

Adresy k písemnému přihlášení do připomínkového řízení pro:
• úkoly v třídách 32, 67, 72, 73, č.ú. 91 0014
: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1,
• č.ú. 91 0013: Textilní zkušební ústav, s.p., Václavská 6, 658 41 Brno

č.ú. 94 0027: Institut pro testování a certifikaci, a.s.,tř. Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín – Louky

Ilustrační foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina