aktuality

Podpora zamestnávania hendikepovaných ľudí

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Zdravotne postihnutých a invalidných občanov umožňuje štát lepšie zamestnať. Pri zamestnaní alebo začatí podnikania na Slovensku môžu požiadať o príspevky na podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Nárok majú na viacero dávok, ktoré sa odvíjajú od celkovej ceny práce. Tento základ ceny práce pre rok 2019 tvorí suma 1330,36 €.

Pre rok 2019 je pre zamestnávateľov, ktorí tento povinný podiel neplnia, suma stanovená ako 0,9-násobok celkovej ceny práce – 1197,32 €. Na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce. Pre rok 2019 je to suma 1064,28 .

Výška príspevku na jedno zriadené pracovné miesto je v Bratislavskom kraji 4-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR – 5321,44 €.V ostatných krajoch a okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti najviac 4,8-násobok z celkovej ceny práce – najviac 6385,72 €. v okresoch s nižšou nezamestnanosťou je to najviac 5,2-násobok celkovej ceny práce – 6917,87 €.

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina