aktuality

Rozvoj stolárskeho remesla s využitím elektrického náradia

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Stolárske remeslo možno zachovať a rozvíjať len ovládnutím najnovších technológií, ktoré remeselníci využívajú v praxi. Takýto postup nemeckého výrobcu MAFELL využívajú nielen v Nemecku. Náradie dali k dispozícii už štyrom odborným školám aj v Českej republike. Žilinská SOŠ sv. Jozefa Robotníka bola pred piatimi rokmi (2014) prvou na Slovensku, ktorej darovali náradie na výučbu.

Zásluhu na tom mal učiteľ odborných drevárskych predmetov Ing. Marián Kvasnica. Garantoval študijné a učebné výsledky žiakov, zaškolil ich na obsluhu náročných strojov, vysvetlil im teoretické vlastnosti elektrického náradia a možnosti použitia pri opracovaní dreva. Nadviazal osobné kontakty so zástupcami firmy, dostatok podkladov mu poskytol Ing. Jiří Odvárka, reprezentant firmy Mafell v ČR a v SR. Na základe zmluvy mohla škola bezplatne využívať 12 ručných elektrických strojov pre výučbu žiakov. Prvé darované stroje mali hodnotu 20 tisíc eur. Firma ponúkla technickú pomoc, zaškolenie, doplnky a kompletný servis.

Zmluvu vlani rozšírili na ďalšie obdobie. Výhodou je, že škola má 61 žiakov, ktorí vnikajú do tajov remesla opracovania dreva. V 3-ročnom učebnom odbore Stolár aktuálne v školskom roku 2018/19 vzdeláva 19 tretiakov, 13 druhákov, 20 prvákov a 9 žiakov 2-ročného nadstavbového štúdia Drevárska a nábytkárska výroba.

SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline sa úspešne umiestňuje v súťaži stolárov SUSO (na Slovensku Skill Slovakia) a pri programovaní produktov v súťaži Špinar Software. Úspešnými reprezentantmi boli Tomáš Mário Pelegrim a Branislav Kavecký. Nie je zanedbateľné, že sa v celoštátnom kole umiestnili až na 5. mieste, ale najviac bodov zo všetkých finalistov získali v hodnotení za prácu s náradím Mafell.

Kontinuita spolupráce dostala ranu tým, že po ťažkej chorobe zomrel dňa 29. 12. 2018 učiteľ odborných predmetov Ing. Marián Kvasnica. V SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline pôsobil 22 rokov a bol horlivým propagátorom pri rozvoji stolárskeho remesla prostredníctvom elektrického náradia. Na poslednej ceste sa s ním rozlúčili žiaci, kolegovia učitelia a celá saleziánska rodina. Česť jeho pamiatke.

Foto: Budúcich stolárov oboznamuje s prácou strojov Mafell Ing. Jiří Odvárka a učiteľ odborných predmetov Ing. Marián Kvasnica (vpravo)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina