aktuality

Zámery budú formovať predstavitelia lesníkov s lesníckymi osobnosťami

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Verejnosť negatívne prijíma veľkoplošný rozpad smrečín na Slovensku, rubné postupy a celkové hospodárenie v lesoch v súvislosti s „nadmerným“ predajom guľatiny. Pre vysvetlenie doterajších postupov a stanovenie nových priorít sa uskutočnilo spoločné zasadnutie reprezentácie odborníkov z Technickej univerzity Zvolen, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva a š.p. LESY SR.

Spoločné stanoviská by mali formulovať: prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. – rektor TU Zvolen, prof. Ing. Milan Saniga, Dr. Sc. – predseda akademického senátu ZU Zvolen a profesor pestovania lesa, prof. Dr. Ing. Viliam Pichler – dekan Lesníckej fakulty TU Zvolen, Ing. Peter Kicko – generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Ministerstva pôdohospodárstva, za š.p. LESY SR Ing. Marian Staník a Ing. Tomáš Klouček, Ph.D.

Stanoviská budú zamerané k súčasnej klimatickej situácii s cieľom obmedziť a zabrániť veľkoplošnému rozpadu hlavne smrekových ekosystémov. Doterajšie konanie lesníkov nebolo vždy v súlade s legislatívou ochrany prírody. Novým zámerom bude formovať les nie plošne, ale priestorovo. Vypestovať odolné porasty. Využívať pritom prírodné bohatstvo na spracovanie dreva v domácich podmienkach.

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina