aktuality

Konjunkturální průzkum – prosinec 2018

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Souhrnný indikátor důvěry v prosinci 2018 meziměsíčně mírně poklesl o 0,7 na 98,6 bodu. V závěru roku se snížila důvěra podnikatelů, naopak důvěra spotřebitelů po výraznějším listopadovém poklesu stoupla.

„V prosinci jsme zaznamenali pokles salda indikátorů důvěry v odvětvích průmyslu a služeb. U spotřebitelů se naopak nálada zlepšila. Očekávají, že se jejich vlastní finanční situace v příštím roce o něco zlepší a bude zde i prostor pro navyšování vlastních úspor,“ sdělil Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

Podrobné výsledky průzkumu

Důvěra podnikatelů v odvětví průmyslu se meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 1,8 bodu na hodnotu 93,4. Ukazatel hodnocení současné celkové ekonomické situace se téměř nezměnil. Hodnocení současné celkové poptávky se mírně snížilo, hodnocení zahraniční poptávky se téměř nezměnilo. Podnikatelé v průmyslu zhodnotili stav zásob hotových výrobků přibližně stejně jako v minulém měsíci. Průmyslové podniky očekávají pro období příštích tří měsíců mírný pokles tempa růstu výrobní činnosti. Očekávání vývoje zaměstnanosti jsou téměř stejná jako minulý měsíc. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace průmyslových podniků pro období příštích tří měsíců jsou téměř neměnná, pro období příštích šesti měsíců jsou nižší. Meziročně je důvěra podnikatelů v odvětví průmyslu nižší.

V odvětví stavebnictví se důvěra meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 2,1 bodu na hodnotu 105,9. Podnikatelé ve stavebnictví zhodnotili současnou celkovou ekonomickou situaci přibližně stejně jako v listopadu. Ukazatel hodnocení poptávky po stavebních pracích se téměř nezměnil, očekávání pro období příštích tří měsíců se mírně zvýšila. Stavební podniky očekávají v příštích třech měsících neměnnost tempa růstu stavební činnosti. Očekávání zaměstnanosti jsou mírně vyšší. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace stavebních podniků pro období příštích tří měsíců jsou vyšší, pro období příštích šesti měsíců jsou mírně nižší. V meziročním srovnání je důvěra podnikatelů v odvětví stavebnictví vyšší.

Důvěra v odvětví obchodu se zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 1,9 bodu na hodnotu 98,1. Hodnocení současné celkové ekonomické situace se meziměsíčně téměř nezměnilo. Stav zásob zboží na skladech se mírně snížil. Podnikatelé v maloobchodě očekávají pro období příštích tří i šesti měsíců zlepšení své celkové ekonomické situace. Oproti prosinci 2017 je ovšem důvěra v obchodě nižší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se důvěra podnikatelů oproti listopadu snížila. Indikátor důvěry poklesl o 1,7 bodu na hodnotu 98,1. Podnikatelé zhodnotili svou současnou celkovou ekonomickou situaci přibližně stejně jako minulý měsíc. Hodnocení současné celkové poptávky po službách se snížilo, stejně tak očekávání pro období příštích tří měsíců. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou meziměsíčně téměř stejná. V meziročním srovnání je důvěra ve vybraných odvětvích služeb vyšší.

Mezi spotřebiteli se důvěra v ekonomiku zvýšila. Indikátor důvěry meziměsíčně vzrostl o 2,3 bodu na hodnotu 109,2. Z aktuálního prosincového šetření mezi spotřebiteli vyplynulo, že se pro období příštích dvanácti měsíců téměř nezměnily jejich obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy spotřebitelů ze zhoršení jejich vlastní finanční situace se mírně snížily. Obavy ze zvýšení nezaměstnanosti se téměř nezměnily. Úmysl spořit se zvýšil. Ve srovnání s minulým měsícem se obavy spotřebitelů z růstu cen téměř nezměnily. Meziročně je důvěra spotřebitelů nižší.

Zdroj: ČSÚ

Graf 1.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (2008 – 2018)

Graf 1.2 Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (1998 – 2018)

Graf 2.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách – bazické indexy (2006 – 2018)

Graf 2.2 Salda sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2006 – 2018)

Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání, sezónně očištěno

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina