aktuality

Výber z nových noriem – v januárovom zborníku 2019

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Prinášame výber noriem STN z Vestníka pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo v SR. Týkajú sa dreva a niektorých výrobkov z dreva pre použitie v stavebníctve (vrátane drevostavieb). Januárová časť zborníka obsahuje 167 nových noriem, 19 zmien a 3 opravy STN.

• STN P CEN/TS 16818 (49 0673) • Trvanlivosť dreva a výrobkov na báze dreva. Dynamika vlhkosti dreva a výrobkov na báze dreva (CEN/TS 16818: 2018)

• STN EN 12519 (74 6100) • Okná a dvere. Terminológia (EN 12519: 2018)

• STN EN 13126-6 (16 6015) • Stavebné kovanie. Kovanie na okná a balkónové dvere. Požiadavky a skúšobné metódy. Časť 6: Nožnice s rôznou geometriou (s alebo bez brzdiaceho systému (EN 13126-6: 2018)

• TNI CWA 17316 (72 0006) • Inteligentné označenie CE stavebných výrobkov (CWA 17316: 2018)

• STN EN 12665 (36 0070) • Svetlo a osvetlenie. Základné termíny a kritériá na stanovenie požiadaviek na osvetlenie (EN 12665: 2018)

• STN EN 419241-1 (97 6062) • Dôveryhodné systémy podporujúce podpisovanie na strane servera. Časť 1: Všeobecné požiadavky na zabezpečenie systému (EN 419241-1: 2018)

• STN EN ISO 1716 (92 0832) • Skúšky reakcie výrobkov na oheň. Stanovenie celkového spalného tepla podľa ISO 1716: 2018 (EN ISO 1716: 2018; ISO 1716: 2018)

• STN EN 54-5+A1 (92 0404) • Elektrická požiarna signalizácia. Časť 5: Tepelné hlásiče. Bodové tepelné hlásiče (EN 54-5: 2017+A1: 2018)

• STN EN ISO 23999 (91 7822) • Pružné dlážkoviny. Stanovenie rozmerovej stálosti a zvlnenia po vystavení teplu v rámci ISO 23999: 2018 (EN ISO 23999: 2018; ISO 23999: 2018)

Ilustračné foto

 

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina