aktuality

Nová povinnosť zamestnávateľov vyplniť formulár s uvedením faktorov práce a pracovného prostredia

aparatea_728x90-banner-10-drevmag
Aparatea10-350x90-anim
aparatea_728x90-banner-10-drevmag
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Zamestnávateľom v SR pribudla nová povinnosť – k 31. decembru nahlásiť príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do 2. kategórie z hľadiska faktorov práce a pracovného prostredia. Túto povinnosť pre zamestnávateľov schválili v júli 2018 a po prvý raz platí za rok 2018. Povinnosť vyplniť formulár je termínovaná do 15. januára 2019.

Táto nová povinnosť zamestnávateľov uvedie názov profesií o faktoroch práce a pracovného prostredia, pôsobiacich na zamestnancov, ktoré sa môžu podieľať na riziku chorôb z povolania alebo iných poškodení zdravia súvisiacich s ich prácou. Medzi faktory, ktorým by mohli byť zamestnanci vystavení vo svojej kategórií patria: hluk, vibrácie, elektromagnetické pole, ultrafialové a infračervené žiarenie, lasery, ionizujúce žiarenie, zvýšený tlak vzduchu, chemické faktory, karciogénne a mutagénne faktory, biologické faktory, záťaž teplom či chladom, fyzická záťaž či psychologická pracovná záťaž.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) pripravil pre zamestnávateľov formulár pre elektronické nahlásenia. Zamestnávatelia po vyplnení zašlú formulár na mailovú adresu kategoria2@uvzsr.sk. Registratúrny systém po automatickom spracovaní formulára zašle elektronickou cestou potvrdenie o prijatí údajov počtu pracovísk kategórie 2 a o počte pracovníkov na týchto pracoviskách. Povinnosť zaslania formulára bude platiť aj v ďalších rokoch, vždy do 15. januára.

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina