aktuality

Výsledky konjunkturálneho prieskumu v obchode v novembri 2018

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Indikátor dôvery v obchode klesol v novembri v porovnaní s októbrom o 0,7 percentuálneho bodu (p.b.) na hodnotu 18,3 vplyvom negatívneho hodnotenia súčasných podnikateľských aktivít.

Trend podnikateľských aktivít za posledné tri mesiace hodnotilo 92 % respondentov priaznivo, resp. bez zmien. Po očistení údajov od vplyvu sezónnosti sa saldo (25) znížilo v porovnaní s októbrom o 5 p.b. Napriek tomu pozitívne hodnotenia (vážené tržbami) prevládajú vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách a vo všetkých regiónoch.

Úroveň zásob (1) sa medzimesačne znížila o 3 p. b. a 91 % respondentov ich hodnotí ako primerané sezóne.

Požiadavky na dodávateľov plánuje zvyšovať 32 % respondentov (o 4 % menej ako v októbrovom prieskume), znižovanie uviedlo 13 % respondentov (o 4 % viac) a stabilizovaný vývoj očakáva 55 % firiem (nezmenený stav). Výsledné saldo v tomto ukazovateli (25) sa po očistení od vplyvu sezónnosti zvýšilo o 1 p.b. Požiadavky na dodávateľov budú zvyšovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s pohonnými hmotami, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 0 až 10 a s 20 až 49 zamestnancami a vo všetkých regiónoch.

Pri hodnotení očakávaných podnikateľských aktivít na najbližšie tri mesiace nenastala v porovnaní s minulým mesiacom zmena, v dôsledku čoho sa novembrové saldo (31) nezmenilo. Pozitívne hodnotenia prevládajú vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 0 až 10 a s 20 až 49 zamestnancami a podľa regiónov vo všetkých krajoch okrem Nitrianskeho.

Vo vývoji zamestnanosti sa v porovnaní s októbrom predpokladá pokles, sezónne očistené saldo sa znížilo o 1 p.b. na hodnotu 13. Väčšina respondentov (75 %) o zmenách neuvažuje, 5 % počíta so znižovaním počtu zamestnancov a 20 % očakáva zvyšovanie zamestnanosti. Zamestnancov plánujú prijímať vo všetkých sektoroch predaja okrem opráv motorových vozidiel a maloobchodu s pohonnými hmotami, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 0 až 19 zamestnancami. Z územného hľadiska počítajú s prijímaním zamestnancov vo všetkých regiónoch okrem Trenčianskeho a Banskobystrického kraja.

Pri hodnotení očakávaného vývoja cien väčšina (76 %) oslovených predpokladá, že vývoj cien zostane nezmenený, čo je o 1 % menej ako v predchádzajúcom mesiaci. Rast cien očakáva 18 % respondentov (rovnaký stav ako v októbrovom prieskume)  a  pokles  6 %  podnikov  (o  1 %  viac).  Výsledné  saldo  (14)  sa  v  porovnaní  s  predchádzajúcim  mesiacom nezmenilo. Ceny budú zvyšovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem predaja a opráv motorových vozidiel, podľa veľkosti vo všetkých veľkostných skupinách a z územného hľadiska vo všetkých regiónoch.

Pri hodnotení očakávaných tržieb boli respondenti optimistickejší ako v októbri v dôsledku čoho sa saldo (33) zvýšilo o 2 p.b. Rast tržieb predpokladajú respondenti vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 20 až 49 zamestnancami a podľa regiónov vo všetkých krajoch. Medzi faktory, ktoré obmedzujú rast obratu, zaradili respondenti predovšetkým konkurenciu (64 %), vysoké prevádzkové náklady (40 %), legislatívu (39 %) a nízky dopyt (33 %). Problémy so zvyšovaním obratu nemá 14 % respondentov, čo je o 1 p. b. viac ako v októbri.

Zdroj: ŠÚ SR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina