aktuality

Podporné stanovisko Zväzu spracovateľov dreva SR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Zväz spracovateľov dreva SR (ZSD SR) na svojom valnom zhromaždení 23. 11. 2018 jednoznačne podporil Deklaráciu účastníkov stretnutia Zelená kvapka krvi za zdravý les.

V ZSD SR sme presvedčení, že iba rozumné, odborné a zodpovedné obhospodarovanie lesných porastov na Slovensku, v súlade s ich kvalitou a patričnou relevantnou ochranou, zabezpečí pre budúce generácie občanov SR zodpovedné hospodárenie v lesoch, ktoré všetci potrebujeme a ochraňujeme.

V ZSD SR sme presvedčení o tom, že iba zdravý a riadne hospodársky ošetrený les dokáže zabezpečiť všetky úlohy a ciele, ktoré od lesa očakávame. Nie je to iba drevo, ktoré je našou strategickou surovinou, ale je to aj les ako celok, ktorý potrebujeme ako zelené pľúca krajiny.

Plne podporujeme text memoranda a žiadame Vládu SR, aby zodpovedne a bez parciálnych záujmov otvorila širokú odbornú diskusiu a rešpektovala odborný názor tých, ktorí o lese dokážu hospodársky rozhodovať.

Podpísaní účastníci VZ ZSD SR. 23. 11. 2018

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Deklarácia účastníkov celoslovenského stretnutia lesníkov, vlastníkov lesov, signatárov Memoranda o spolupráci (23 lesníckych inštitúcií) a ich priaznivcov vo Zvolene
24. novembra 2018 – Zelená kvapka krvi za zdravý les

V sobotu 24. novembra 2018 sme sa stretli vo Zvolene – meste lesníctva na Námestí Slovenského národného povstania a svojou účasťou prejavili postoj, že nám záleží na osude slovenských lesov a slovenského lesníctva. My lesníci, vlastníci lesov, zástupcovia lesníckych subjektov Memoranda o spolupráci, ale aj priaznivci lesníkov z radov širokej verejnosti týmto otvorene vyzývame k zastaveniu silne účelovej manipulácie verejnosti, ako aj nezmyselnej, nepravdivej a zavádzajúcej kampane, namierenej proti slovenským lesníkom.

Opätovne, verejne a s plnou vážnosťou vyslovujeme nespochybniteľnú a históriou i praxou overenú pravdu, že zdravý les je výsledkom systematickej, odbornej a obetavej ľudskej práce. Vďaka lesníkom je Slovensko dnes krajinou lesov.

Lesnícka starostlivosť to je nielen ťažba dreva, ako sa často a zámerne prezentuje. Zabúda sa na plánovanie, odbornosť, výskum, zalesňovanie, vzdelávanie a samozrejme aj na ochranu lesa. To všetko lesníci a súkromní vlastníci lesov robia.

Neakceptujeme všetky protilesnícke diskreditačné kampane. Vyzývame predstaviteľov štátu, ale aj širokú verejnosť k riadnemu uznaniu poslania lesníckeho stavu a rešpektovaniu vlastníckeho práva súkromných vlastníkov lesa. Žiadame okamžité zastavenie procesu schvaľovania Zákona o ochrane prírody a krajiny a jeho zásadné prepracovanie s relevantným akceptovaním ODBORNÝCH a VECNÝCH pripomienok v záujme slovenského lesa, ktorý chceme mať zdravý, v lete zelený a na jeseň farebný tak, ako bolo deklarované po zasadnutí vlády v Tatranskej Javorine. Iba taký les zabezpečí všetky jeho funkcie, ktoré každý človek tak veľmi potrebuje pre svoj život.

S odkazom „za zdravý les“  sme sa nielen zišli a diskutovali, ale aj darovali časť z nás, najvzácnejšiu tekutinu, vlastnú krv na pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Naše lesy po veterných a lykožrútových kalamitách i po požiaroch a iných poškodeniach tiež potrebujú našu pomoc. Doprajme im ju. Našu krv budú pacientom, ktorí ju akútne potrebujú, podávať lekári – odborníci s riadnym vzdelaním, skúsenosťami  a praxou a nie hocijakí šarlatáni bez týchto náležitostí, hoci s ľúbivým a prívetivým vyjadrovaním. Tak aj naše lesy nepotrebujú umelo vyvolávané klamlivé búrlivé emócie, ale riadnu a systematickú starostlivosť.

Chceme zdravý les! Chceme les, ktorý nás teší, lieči, ale aj živí. Nielen teraz, ale aj dlho do budúcna.

Sme za vecný a relevantný dialóg. Súhlasíme s riadnou ochranou lesa!

Čo rozhodne nechceme, sú nezmyselné, účelové, tendenčné a neodborné les ohrozujúce zásahy.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina