aktuality

Rozhodnutí evropského soudu nám více otevře pracovní trh v Rakousku

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Rakousko diskriminuje východ. Zpráva, kterou ve zkratce vydal ve svém rozhodnutí Soudní dvůr EU, se týká vysílání zahraničních pracovníků do této země, tedy evropského práva na volný pohyb služeb. Je to první případ, v němž padl rozsudek, a zřejmě bude mít vliv na další podobné stížnosti, jež přicházejí z Polska, Slovinska, Česka, Maďarska a Slovenska.

Státy bývalého východního bloku si stěžují na přísné podmínky, které musejí plnit jejich zaměstnanci (typicky řidiči náklaďáků nebo dělníci), když jsou posláni za prací do Rakouska. Jde zejména o placení tamní minimální mzdy a s tím spojené povinnosti.

Existuje-li totiž podezření, že mzdu nedostávají, ukládá zákon místnímu objednateli služby pozastavit platby dané zahraniční firmě a namísto toho správním orgánům zaplatit jistinu ve výši dosud nezaplacené odměny za práci. Tato kauce má sloužit k pokrytí možné budoucí pokuty uložené zahraniční firmě za porušení rakouských pracovněprávních předpisů.

Rakousko se naopak brání svou legislativou levné pracovní síle z východu, která snižuje úroveň tamních mezd a teoreticky brání nezaměstnaným Rakušanům ve vstupu na trh práce.

Za pravdu dala státům již dříve Evropská komise, která označila rakouskou regulaci za „opatření, které v dnešní Evropě nemá místo“. Teď se k ní přidal i Soudní dvůr EU argumenty, že rakouský zákon o boji proti mzdovému a sociálnímu dumpingu nepřiměřeně brání volnému pohybu služeb.

„Věřím, že podobná protekcionistická opatření, která přijalo například Německo či Francie, budou také shledána v rozporu s právem EU. Volný trh a přeshraniční poskytování služeb je jedním z hlavních benefitů našeho členství v Evropské unii a věřím, že mnoha našim firmám spadne velký kámen ze srdce, jakmile přestane tento zákon v Rakousku platit,“ komentovala rozhodnutí europoslankyně Martina Dlabajová.

Zdroj: EURO

Ilustrační foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina