aktuality

Prezentácia stredných odborných škôl a ponuka zamestnávateľov

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Formou poradenstva v oblasti profesijnej orientácie a sprostredkovania vhodného študijného odboru na stredných školách, aj sprostredkovania vhodného zamestnania zorganizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina „Burzu informácií“. Na XII. ročníku prezentácie sa 15. 11. 2018 zúčastnilo 24 stredných odborných škôl a 21 vybraných zamestnávateľov žilinského regiónu.

Všetci účastníci si zakúpili výstavné miesto, kde predstavili vzdelávacie možnosti stredných odborných škôl. Medzi nimi bola aj SOŠ stavebná Žilina. Mgr. Magdaléna Gašová – zástupkyňa riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania informovala o duálnom vzdelávaní. V školskom roku 2019/20 budú mať za účelom zvýšenia uplatnenia absolventov školy na trhu práce spolupracujúce firmy:

  • Fines, a.s. Žilina – učebný odbor stolár (4 žiaci)
  • Prefa Sučany – tesár – železobetonár (4 žiaci)
  • Kamon s.r.o. Považská Bystrica – tesár – železobetonár (4 žiaci)

Prezentáciu SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina realizovali samotní žiaci jednotlivých učebných odborov. Stolárske remeslo predstavil Daniel Fečo, ktorý získal v škole výučný list Stolár a pokračuje v 1. ročníku nadstavbového štúdia Drevárska a nábytkárska výroba. Zástupca riaditeľa pre odborné vzdelávanie Ing. Stanislav Čelko nám poskytol aktuálny počet žiakov učebného odboru Stolár:

  • 1. ročník – 20
  • 2. ročník – 13
  • 3. ročník – 19
  • Nadstavba – 9

V školskom roku 2018/19 má SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina 337 žiakov.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina