aktuality

Výběr z návrhů ČSN pro možné připomínkování uživateli

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 8. listopadu 2018 ve Věstníku ÚNMZ č. 11/2018 seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu na období II. pololetí 2018.

Seznam obsahuje předpokládané přijetí mezinárodních dokumentů převzetím jejich originálu nebo schválením k přímému používání jako ČSN, případně revizí stávající ČSN nebo vytvořením nové ČSN. A to i v několika třídách, které se více či méně dotýkají některých výrobců kotlů, stavebních výplní, dřevostaveb, či stavebnictví. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může přihlásit do 4 týdnů od data zveřejnění (do 6. 12. 2018) na níže uvedených adresách, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese normalizace@agentura-cas.cz.

Seznam vybraných úkolů tvorby ČSN v třídách 06, 16, 70, 72, 73 a 74 vytvořených z přejímaných mezinárodních dokumentů (PMD) nebo revizí či vydáním nové ČSN:
• ČSN č.ú. 06 0025 • Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva – Část 1: Obecné požadavky a zkušební metody (PMD: EN 16510-1:2018)
• ČSN č.ú. 16 0001 • Stavební kování – Kování pro okna a balkónové dveře Požadavky a zkušební metody – Část 6: Nůžky s proměnnou geometrií (nebo bez fixačního systému) (PMD: EN 13126-6:2018)
• ČSN č.ú. 70 0001 • Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 1: Obecné údaje, popis systému, pravidla pro náhradu, tolerance a vizuální kvalita (PMD: EN 1279-1:2018 (CPR))
• ČSN č.ú. 70 0002 • Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 2: Dlouhodobá metoda zkoušení a požadavky na pronikání vlhkosti (PMD: EN 1279-2:2018 (CPR))
• ČSN č.ú. 70 0003 • Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 5: Výrobková norma (PMD: EN 1279-5:2018 (CPR))
• ČSN č.ú. 70 0004 • Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 3: Dlouhodobá metoda zkoušení a požadavky na rychlost unikání plynu a na tolerance koncentrace plynu (PMD: EN 1279-3:2018)
• ČSN č.ú. 70 0005 • Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 4: Metody zkoušení fyzikálních vlastností utěsnění okrajů (PMD: EN 1279-4:2018 (CPR))
• ČSN č.ú. 70 0006 • Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 1: Obecné údaje, popis systému, pravidla pro náhradu, tolerance a vizuální kvalita (PMD: EN 1279-1:2018 (CPR))
• ČSN č.ú. 70 0007 • Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 2: Dlouhodobá metoda zkoušení a požadavky na pronikání vlhkosti (PMD: EN 1279-2:2018 (CPR))
• ČSN č.ú. 70 0008 • Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 3: Dlouhodobá metoda zkoušení a požadavky na rychlost unikání plynu a na tolerance koncentrace plynu (PMD: EN 1279-3:2018)
• ČSN č.ú. 70 0009 • Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 4: Metody zkoušení fyzikálních vlastností utěsnění okraje a vložných prvků (PMD: EN 1279-4:2018 (CPR))
• ČSN č.ú. 70 0010 • Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 5: Výrobková norma (PMD: EN 1279-5:2018 (CPR))
• ČSN č.ú. 70 0011 • Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 6: Řízení výroby a periodické zkoušky (PMD: EN 1279-6:2018 (CPR))
• ČSN č.ú. 70 0023 • Sklo ve stavebnictví – Izolační skla – Část 6: Řízení výroby v závodě a periodické zkoušky (PMD: EN 1279-6:2018 (CPR))
• ČSN č.ú. 73 0107 • Akustika – Stavební měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 2: Kročejová neprůzvučnost (PMD: EN ISO 16283-2:2018 (CPR) + ISO 16283-2:2018)
• ČSN č.ú. 73 0108 • Navrhování střech – Část 2: Střechy se skládanou střešní krytinou (nová ČSN 73 1901)
• ČSN č.ú. 73 0111 • Eurokód 1: Zatížení konstrukcí –Část 2: Zatížení mostů dopravou (revize ČSN EN 1991-2 ed. 2:2015)
• ČSN č.ú. 74 0006 • Okna a dveře – Terminologie (PMD: EN 12519:2018)

Adresy k písemnému přihlášení do připomínkového řízení pro:
• č.ú. 06 0025, č.ú. 16 0001, č.ú. 70 0001 – 73 0005, č.ú. 72 0023, č.ú. 73 0107 a č.ú. 74 0006
: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
č.ú. 70 0006 – 70 0011: IKATES, s.r.o., Tolstého 186, 415 03 Teplice
• č.ú. 73 0108: Prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc., Šemberova 1138/16, 635 00 Brno

č.ú. 73 0111: Kloknerův ústav ČVUT, Šolínova 1903/7, 166 08 Praha 6

Ilustrační foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina