aktuality

Budúci architekti sa môžu prihlásiť cez mailovú registráciu

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Všestranne pripraviť absolventov Fakulty architektúry STU Bratislava pre prax sa usilujú vzdelávaním prostredníctvom seminárov zameraných na problematiku doplnkových tém.

Odborné podujatie Psychohygiena I. bude mať 15. novembra 2018 témy:

  • Ako efektívne prezentovať seba, komunikovať s klientmi a dodávateľmi

  • Ako byť angažovaný a angažovať sa

  • Stres manažment a Time manažment – ako predísť syndrómu vyhorenia

  • Ako riešiť konflikty, vytvárať dohody a cítiť sa pritom dobre

  • Etiketa v správaní a obliekaní v architektonickej a dizajnérskej praxi

Seminár pre študentov FA STU a iných vysokých škôl so zameraním na dizajn a architektúru, aj praktikov z projekčných kancelárií sa uskutoční v Respíriu Ústavu interiéru a výstavníctva na 4. poschodí STU 15. 11. 2018 od 9:00. Potrebná je mailová registrácia cez kotradyova@fa.stuba.sk do 13. 11. 2018. Vložné pre študentov je 20 €, pre ostatných 40 €.

Seriál doplnkových vzdelávacích podujatí začali októbrové semináre zamerané na Regionálnu identitu ako fenomén a Interiér na Slovensku formou spoločnej platformy dizajnu, architektúry a sociálnych vied.

Ilustračné foto: Študentský dizajn Fakulty architektúry STU prezentovaný na výstave Moddom 2018

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina