aktuality

SOŠ pomáha objaviť talent detí pre stolárske remeslo

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

V rámci „Európskeho týždňa odbornej zručnosti“ otvorila SOŠ stavebná Žilina dvere žiakom základných škôl akciou „Objav svoj talent“. Zámerom je pripraviť z nich budúcich potenciálnych žiakov školy. V stredu 7. 11. prišlo 35 žiakov zo ZŠ Bytča (Mierová ul.) a ZŠ Divina, ktorí sa oboznámili v školských dielňach s 3-ročnými učebnými odbormi Stolár, Inštalatér a Obkladač.

Majstri odbornej výchovy ich podrobne inštruovali o tom, ako sa z nich môžu stať kvalitní remeselníci. Záujemcovia si dokonca vyskúšali aj základné pracovné úkony.

Pre prípravu stavebných remesiel má SOŠ stavebná Žilina dlhoročné skúsenosti. Stavbárske remeslá vyučuje v štyroch učebných odboroch. Pracovné zručnosti a vedomosti získava z budúcich stolárov 7 prvákov a 11 tretiakov. Na povolanie sa pripravuje aj 18 tesárov.

Základné školy v minulých rokoch zrušili svoje pracovné dielne a nemajú kde pripraviť deti na budúce povolania. SOŠ stavebná Žilina umožňuje účasť žiakov ZŠ formou exkurzií prezrieť si vybavenosť dielní pre stavebné remeslá. Informáciu konkretizoval vedúci Úseku praktickej výchovy Ing. Jozef Magát s tým, že v pondelok 12. 11. prídu na exkurziu žiaci z vyšších ročníkov ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Žiline.   

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina