aktuality

Nové normy v novembrovom zborníku

aparatea_728x90-banner-10-drevmag
Aparatea10-350x90-anim
aparatea_728x90-banner-10-drevmag
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Výber noriem STN z Vestníka pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 2018, ktoré ovplyvňujú priemyselnú a stavebnú výrobu, vrátane dreva a drevostavieb. Novembrová časť zborníka obsahuje 111 nových noriem, 2 zmeny a 6 opráv.

• STN EN ISO 41011 (96 2001) • Facility management. Slovník výrazov definovaný ISO 41011:2017 (EN ISO 41011: 2018; ISO 41011: 2017)

• STN EN ISO 41001 (96 2002) • Facility management. Systémy manažérstva. Požiadavky s návodom na použitie uvedené ISO 41001:2018 (EN ISO 41001: 2018; ISO 41001: 2018)

• STN EN ISO 41012 (96 2003) • Facility management. Usmernenia týkajúce sa strategického zásobovania zdrojov a vypracovania dokumentu podľa návodu ISO 41012: 2017 (EN ISO 41012: 2017; ISO 41012: 2018)

• STN EN ISO 9241-11 (83 3580) • Ergonómia. Interakcia človek – systém. Časť 11: Možnosti využitia. Definícia a koncepty zakotvené v ISO 9241-11: 2018 (EN ISO 9241-11: 2018; ISO 9241-11: 2018)

• STN EN 15254-5 (92 0220) • Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej odolnosti. Nenosné steny. Sendvičové povaly s kovovým plášťom (EN 15254-5:2018)

• STN EN 15254-7 (92 0220) • Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej ochrany. Nenosné steny. Konštrukcia z kovových sendvičových panelov (EN 15254-7: 2018)

• STN EN 15269-11 (92 0223) • Rozšírená aplikácia výsledkov skúšok požiarnej ochrany a) alebo tesnosti proti prieniku dymu zostáv dverí, uzáverov a otváracích okien a prvkov ich stavebného kovania. Časť 11: Požiarna odolnosť otváracích textilných roliet (EN 15269-11: 2018)

• STN EN 1366-11 (92 0811) • Skúšanie požiarnej odolnosti prevádzkových zariadení. Časť 11: Protipožiarné odborné systémy káblových systémov a súvisiacich komponentov (EN 1366-11: 2018)

• STN EN ISO 12006-3 (73 9015) • Staviteľstvo. Usporiadanie informácií o stavbách. Časť 3: Rámec pre objektovo orientované informácie v súvislosti s normou ISO 12006-3: 2007 (EN ISO 12006-3: 2016; ISO 12006-3: 2007)

Zmeny v normách

• STN EN ISO 7010/A7 (01 8012) • Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Registrácia bezpečnostných značiek podľa ISO 7010: 2011. Zmena A7 (EN ISO 7010: 2012/A7: 2017; ISO 7010: 2011/Amd 7: 2016)

Opravy noriem

• STN P CEN/TS 16931-3-2/AC (36 9640) • Elektronická fakturácia. Časť 3-2: Prepojenie syntaxe pre faktúru a dobropis podľa noriem ISO/IEC 19845 (UBL 2.1). Oprava AC (CEN/TS 16931-3-2: 2017/AC: 2018)

• STN EN 16755/AC (49 0682) • Trvanlivosť parametra reakcie na oheň. Trieda výrobkov na báze dreva ošetrených retardérom horenia na vnútorné a vonkajšie konečné použitie. Oprava AC (EN 16755: 2017/AC: 2018).

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina