aktuality

Prevencia vzniku plesní okolo okna namontovaného v stavbe

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Odbornú publikáciu Prevencia rizika vzniku plesní v okolí pripojovacej škáry okna zostavili zo zásadných príspevkov a nových poznatkov, ktoré prinášajú prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD., prof. Ing. Anton Puškár, PhD. a Ing. Pavol Panáček, PhD.

Vydavateľstvo ANTAR uviedlo publikáciu za pomoci mediálnych partnerov (medzi nimi aj Drevársky magazín) k 10. výročiu založenia zduženia SLOVENERGOokno a venovalo ju realizátorom stavieb a drevostavieb, výrobcom drevených eurookien a plastových otvorových výplní. Odborné texty doplnené grafmi, tabuľkami, fotografiami a ďalšími ilustráciami tvoria 96 strán.

Publikácia dokumentuje rozličné situácie, ktoré môžu vzniknúť pri výmene okien v existujúcej výstavbe v okolí pripojovacej škáry a zaoberá sa zhotovením pripojovacej škáry pri novej výstavbe. Pri stenách z rozličného obdobia výstavby sa analyzuje riziko vzniku plesní. Parametricky sa uvažujú rámové konštrukcie s rozličnými hodnotami súčiniteľa prechodu tepla Uf. Dokumentujú sa situácie, pri ktorých je vylúčené riziko vzniku plesní a situácie, pri ktorých môže riziko vzniku plesní vzniknúť. Publikácia obsahuje o.i. návody na montáž okien v rôznych stavebných situáciách.

Jednotlivé kapitoly uvádzajú termíny a definície osadzovania okien do stavby a drevostavby, hodnotenie tepelných mostov, požiadavky na materiály určené na pripojovaciu škáru a samotné pripojenie okien do obvodových stien. Realizátori montáže okien majú takto k dispozícii analýzu povrchových teplôt pripojovacej škáry, špecifikáciu podmienok a situácií pri rôznych rámových konštrukciách, návody ako eliminovať kondenzáciu vodnej pary, odporúčané detaily osadenia okna. Záver tvorí diagnostika kvality vyhodnotenia pripojovacej škáry.

Odborná publikácia Prevencia rizika vzniku plesní v okolí pripojovacej škáry okna by mala byť v knižnici všetkých, ktorí montujú okná, montáž hodnotia alebo montáž okien plánujú. Ukážku z nej si môžete pozrieť a aj objednať TU.

Medzi prvými mohli získať publikáciu účastníci zvolenskej konferencie „Okno, dvere a fasády“ (25. 10. 2018). Obsah referátov na konferencii bol určený odbornej verejnosti: architektom a projektantom; výrobcom, predajcom a developerom v stavebníctve. Celý priebeh konferencie garantoval prof. Ing. Boris Bielek, PhD. – vedúci Katedry pozemných stavieb Stavebnej fakulty STU Bratislava a čestný člen združenia SLOVENERGOokno. Na záver konferencie odznel návrh smernice združenia na posudzovanie kvality vyhotovenia výplní stavebných otvorov a konštrukcií. Viac informácií o konferencii „Okno, dvere a fasády“ si môžete prečitať TU.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina