výstavy

LIGNUMEXPO – LES 2018 jedinečným priestorom pre odborníkov

aparatea_728x90-banner-10-drevmag
Aparatea10-350x90-anim
aparatea_728x90-banner-10-drevmag
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Výstava LIGNUMEXPO – LES v Nitre prešla v roku 2006 na 2-ročnú periodicitu. Tým, že odbornú garanciu prevzal Zväz spracovateľov dreva SR (člen EUMABOIS), získalo podujatie pred desiatimi rokmi (2008) podporu tejto európskej federácie výrobcov drevospracujúcich technológií a veľtrh je tak zaradený do prestížneho kalendára 12 odborných podujatí drevárskeho charakteru na celom svete.

Celkovo sa medzinárodného drevárskeho a lesníckeho veľtrhu LIGNUMEXPO – LES 2018 v Nitre (18. – 21. septembra 2018) zúčastnilo 150 vystavovateľov zo 7 krajín na ploche 12 tis. m2.

Na slávnostnom otvorení LIGNUMEXPO – LES 2018 (18. 9. 2018) zastupoval podpredsedníčku vlády a ministerku pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vedúci Samostatného oddelenia spracovania dreva Ing. Jozef Dóczy, PhD., ktoré je súčasťou Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva. V príhovore zvýraznil jeho postavenie v ekonomike Slovenska: „Lesy a drevo predstavujú strategický zdroj a surovinu, ktorej rozumné využívanie a spracovanie podporuje regionálny priemysel a zvyšuje zamestnanosť. Lesy pokrývajú plochu 2 mil. ha. Ťažba dreva dosiahla vlani 9,5 mil. m3. Piliarske odvetvie v SR spotrebuje 8,2 mil. m3, dovážame takmer milión m3 surového dreva.“

Ďalšie podrobnosti uviedol v príhovore prezident ZSD SR Ing. Igor Patráš: Aktívna účasť firiem na výstave sa vyprofilovala tak, že sú zodpovedné za rozvoj celého odvetvia spracovania dreva na Slovensku. Nevyhnutne potrebujú nové technológie pre zvyšovanie konkurencieschopnosti. A potrebujú aj dostatok drevnej hmoty v prosperujúcom odvetví priemyslu. Veľtrh je nápomocný pri odstraňovaní rizík v dodávkach. Obe strany nenechávajú nikoho na pochybách, že prekážky medzi lesníkmi a drevármi sú zvládnuteľné. Potvrdili to aj vo workshope s panelovou diskusiou „Quo vadis lesníci a drevári?“.

V otváracom príhovore nový riaditeľ Národného výstaviska Agrokomplex v Nitre Ing. Branislav Borsuk ubezpečil vystavovateľov, že v expozíciách nachádzajú dostatok motivácií pre investičné zámery svojich firiem. Zároveň je to jedinečná forma na vzdelávanie a získavanie informácií o nových technológiách pri svojich výrobných zámeroch.

Ceny LIGNUMEXPO – LES 2018

Nie je možné spomenúť všetky zaujímavé technológie, pokúsili sme sa o to cez súťaž o Cenu LIGNUMEXPO – LES 2018. Z prihlásených exponátov 21. ročníka veľtrhu LIGNUMEXPO 2018 a 17. ročníka výstavy LES 2018 v Nitre vybrala hodnotiteľská komisia nominácie a z nich udelili 6 cien a 4 čestné uznania, ktoré charakterizujú podnety pre efektívnosť a prosperitu odvetvia.
Ceny LIGNUMEXPO – LES 2018 získali v jednotlivých kategóriách:

Stroje na obrábanie a tvárnenie dreva
EXCELLENT CD, s.r.o., Zvolen pre výrobcu HOMAG (Nemecko) za vertikálne vŕtacie a frézovacie centrum BHX 050 s progresívnym konštrukčným riešením stroja určeného pre malú a strednú výrobu.

Ručné stroje a náradie
NOBIA, s.r.o., Banská Bystrica pre výrobcu LAMELLO, AG (Švajčiarsko) za pílu na renováciu okien Tanga DX 200, ktorej technické riešenie napomáha efektívnej renovácii okenných konštrukcií.

Technológie a stroje na povrchovú úpravu
CENTROGLOB, s.r.o., Košice pre výrobcu P.P.U.H. Dariusz Prochera (Poľsko) za kefovaciu brúsku KSB-2. Oceňujú efektívne technické riešenie povrchovej úpravy rastlého dreva kefovaním.

Materiály pre výrobu nábytku, stavebno-stolárskych a ostatných výrobkov z dreva
Sir COLOR, s.r.o., Hosťovce pre výrobcu B.P.S. srl (Taliansko) za exponát Borma Glas 2K. Špeciálny výrobok vytvorený na epoxidovej dvojzložkovej báze je určený na vypĺňanie dutín a nedokonalostí materiálov.

Lesnícke stroje a zariadenia
LESY SR, š.p. pre výrobcu POSCH (Rakúsko) za zariadenie na skracovanie palivového dreva SpaltFix S-375, charakteristické kompaktným robustným riešením štiepania palivového dreva po predchádzajúcom dĺžkovom skrátení.

Lesné hospodárstvo
Národné lesnícke centrum Zvolen, Ústav lesných zdrojov a informatiky – za monitoring a výskum lesných ekosystémov. Systém tvorí špičková technológia získavania presných a časovo aktuálnych údajov o lesoch. Výstupom je komplexná dátová a mapová podpora pre lesné hospodárstvo a iné odvetvia.

Čestné uznanie dostali vystavovatelia:

  • ITALCOMMA Slovakia, s.r.o., Žilina pre výrobcu SCM Group Morbidelli (Taliansko) za 5-osové obrábacie centrum Morbidelli m400, ktoré umožňuje obrábať masívne drevo na výrobu drevených konštrukcií, okien, dverí, schodov.
  • KRÁL, s.r.o., Žilina za celkovú expozíciu vystavených strojných zariadení WEINIG Group a za dlhoročnú aktívnu účasť na veľtrhoch LIGNUMEXPO – LES v Nitre.
  • LKT, s.r.o., Trstená za dlhoročné pôsobenie slovenského výrobcu lesných kolesových traktorov za pravidelnú účasť na nitrianskych výstavách spojenú s predvádzaním svojej najnovšej produkcie.
  • Čestné uznanie udelili aj Ing. Stanislavovi Gregorovi za mimoriadne aktívny, tvorivý a iniciatívny prístup pri organizovaní lesnícko-drevárskeho veľtrhu v Nitre, jeho odborného sprievodného programu od roku 1990. Na pozícii odborného poradcu pôsobí aj na veľtrhoch Nábytok a bývanie a Strojárskom veľtrhu v Nitre.

Odborné semináre

Drevárska časť nových technológií rieši odbornosť cez stručné prednášky. Okrem odborníkov z výroby sa seminárov zúčastňujú aj študenti – poslucháči stredných a vysokých škôl, ktorí musia v praxi dokázať svoju vysokú odbornosť, erudovanosť a odhodlanosť riešiť všetky problémy.

Prvý deň (19. 9. 2018) bol zameraný na odvetvové zvládnutie techniky vo výrobe v rámci témy „Nahradí robotizácia priemyslu aj prácu stolárov“. Najskôr generálny sekretár ZSD SR PhDr. Peter Zemaník poskytol prehľad o súčasnom stave odvetvia z pohľadu dostatku pracovníkov. Situáciu pomôže zlepšiť duálne vzdelávanie v troch SOŠ drevárskych so vzájomnou spätosťou členských spoločností ZSD SR. Intenzívne pôsobenie môže zvýšiť príchod pracovnej sily na rozhodujúce pracoviská. Rozvoj odvetvia komplikuje nedostatok guľatiny, zásobovanie trhu kvalitným rezivom, produkcia drevostavieb a výrazné využívanie dreva v stavebníctve.

Nedostatok pracovníkov by mali vyriešiť robotické pracoviská. Charakterizoval ich Ing. Richard Kminiak, PhD. z Drevárskej fakulty TU Zvolen. Vymedzil technické pojmy o zameraní robotických pracovísk. Priemyselné roboty môžu byť aplikované v množstve pracovísk prvostupňového spracovania dreva a koncepcia môže pokračovať v druhostupňovom pri manipulácii s obrobkom, pohybe dielcov v rámci technologických operácií, ako nosič nástrojov počas výroby.

Využitie robotov a CNC strojov vo výrobe priblížil Ing. Karel Krontorád, CSc. z Ústavu drevárskych technológií LDF MENDELU Brno. Využitie moderných výrobných postupov pre zaradenie robotov do výroby je chápané ako náhrada ľudskej pracovnej sily – pravdou je jeho nahradenie pre priame ovplyvnenie výrobného cyklu.

Druhý odborný seminár (20. 9. 2018) zamerali na lakovanie. Technológie povrchovej úpravy v malých prevádzkach analyzovali odborníci z firiem DURR Systems a EWAC. Zdravotné riziká týchto procesov vyčíslila Ing. Eleonóra Halzlová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Lesnícke vzdelávacie semináre predstavili skúsenosti z predaja dreva na pni, lesnícky potenciál na produkciu dendromasy, škodlivé činitele v lesoch SR, iniciatívu BIOEAST, možnosti orientácie v informáciách o lesoch. Tieto poznatky garantovalo Národné lesnícke centrum Zvolen.

Autor: Dr. Anton Mrník
Kontakt: tmsm.mrnik@gmail.com
Foto: archív organizátora a DM

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina