aktuality

PEFC Slovensko zaznamenalo na konci augusta 2018 už 100 členov

Ilustračné foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Ide o certifikované spoločnosti v SR, ktoré pokrývajú široké spektrum odvetví. Prevláda zameranie na obchod, piliarske a druhotné spracovanie dreva (spolu 79 %). Do  dodávateľských reťazcov vstupuje viac ako 5 mil. m³ surového dreva.

Zastúpenie členských spoločností PEFC Slovensko:
34 – obchodné spoločnosti
31 – piliarsky priemysel
14 – druhotné spracovanie dreva
6 – výrobcovia kompozitných materiálov
6 – celulózovo-papierenský priemysel
6 – tlačiarenský priemysel
3 – energetika

Princípy trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch boli definované v roku 1992. Slovensko sa stalo jedným zo signatárskych štátov, ktoré sa zaviazalo plniť šesť kritérií trvalo udržateľného rozvoja lesov. Národný riadiaci orgán sa do systému zaradil v roku 2002. Na začiatku uplatnili regionálnu schému, ku ktorej sa hlásilo 81 subjektov. Národný štandard pokrýval 1,2 mil. ha lesov. V rámci spotrebiteľského reťazca  vydali 15 C-o-C certifikátov.

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina