aktuality

Premiéra Noci Drevárskej fakulty

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Drevárska fakulta Technickej univerzity Zvolen sa chce ešte viac priblížiť k mestu Zvolen, regiónu a celému Slovensku. Netradičnou formou sa chce otvoriť všetkým, ktorí sa chcú dozvedieť viac o možnostiach vzdelávania pre drevárske odvetvie. Návštevníci premiérového ročníka NOCI DREVÁRSKEJ FAKULTY sa 7. novembra 2018 (od 17:00 do 21:00) na malú chvíľu stanú členom tvorivého kolektívu fakulty, spoznajú zázemie vedy a umenia na fakulte, oboznámia sa možnosťami vzdelávania a vysokoškolskej prípravy pre prax z novej perspektívy.

Zameranie podujatia charakterizuje dekan Drevárskej fakulty prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD.: „Pomocou orientačnej mapky si návštevníci vyhľadajú interaktívne body a spoznajú vedeckovýskumnú prístrojovú infraštruktúru fakulty, prácu pedagógov, výskumníkov a umeleckých pracovníkov. Odmenou za absolvovanie všetkých stanovíšť bude malá  pozornosť.“

Záštitu nad podujatím prevzali rektor Technickej univerzity Zvolen Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. a prezident Zväzu spracovateľov dreva SR Ing. Igor Patráš. Návštevníci prvého ročníka Noci Drevárskej fakulty spoznajú zameranie všetkých 12 katedier.

Autorkou myšlienky predstaviť vysokoškolskú prípravu budúcich drevárov a nábytkárov netradičnou formou je prodekanka Drevárskej fakulty pre rozvoj fakulty a vonkajšie vzťahy Ing. Zuzana Tončíková, ArtD. Autorom loga podujatia je Ing. Miroslav Chovan, ArtD.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina