aktuality

Dušan Samo Jurkovič – známy a neznámy

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

K 150. výročiu narodenia architekta Dušana Jurkoviča (*1868) usporiadal Spolok architektov Slovenska výstavu a kolokvium „Nové poznatky a pohľady“. Kolokvium sa uskutočnilo 16. 10. 2018 v centrále Spolku v Bratislave – v Sieni Dušana Jurkoviča.

Na kolokviu mala hlavný príhovor doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc. na tému „Dielo a osobnosť architekta Dušana Sama Jurkoviča“. Nasledovali ďalšie príspevky k Jurkovičovej tvorbe a pôsobeniu vo viacerých sférach architektonickej tvorby:

  • Vládny komisár pre ochranu pamiatok na Slovensku

  • Tvorba pre mesto Zvolen a jeho obytné domy

  • Práce pre elektrárne v súčasnom Bratislavskom a Trnavskom kraji

  • Jurkovičova budova teplárne – návrh revitalizácie

  • Obnova fasády Tepláreň na Čulenovej ul.

Kolokvium dopĺňa panelová výstava o Jurkovičovej tvorbe „Nové poznatky a pohľady“ v týchto priestoroch (Panská ul. 15), prístupná architektom a študentom od 4. 10. 2018. Výstavu kurátorsky pripravili Ing. arch. Peter Žalman a Ing. arch. Vladimír Hain, PhD. Spolupráca: Ing. arch. Ing. Martin Dubiny, Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD., Ing. arch. Ivor Mečiar, ArtD.

Ku kolokviu patrila aj panelová výstava v Kaštieli Moravany, prezentovaná 28. – 30. 9. 2018 a 5. – 7. 10. 2018.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina