aktuality

Výsledky konjunkturálneho prieskumu v obchode v septembri 2018

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Indikátor dôvery v obchode klesol v septembri v porovnaní s augustom o 1 percentuálny bod (p.b.) na hodnotu 18 vplyvom negatívneho hodnotenia očakávaných podnikateľských aktivít.

Trend podnikateľských aktivít za posledné tri mesiace hodnotilo 88 % respondentov priaznivo, resp. bez zmien. Po očistení údajov od vplyvu sezónnosti sa saldo (30) zvýšilo v porovnaní s augustom o 1 p.b. Pozitívne hodnotenia (vážené tržbami) prevládajú vo všetkých sektoroch predaja okrem opráv motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách a vo všetkých regiónoch.

Úroveň zásob (2) sa medzimesačne nezmenila a 90 % respondentov ich hodnotí ako primerané sezóne.

Požiadavky na dodávateľov plánuje zvyšovať 32 % respondentov (o 3 % menej ako v augustovom prieskume), znižovanie uviedlo 11 % respondentov (o 1 % viac) a stabilizovaný vývoj očakáva 57 % firiem (o 2 % viac). Výsledné saldo v tomto ukazovateli (17) sa po očistení od vplyvu sezónnosti znížilo o 5 p.b. Napriek tomu požiadavky na dodávateľov budú zvyšovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s pohonnými hmotami, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 20 až 49 zamestnancami a vo všetkých regiónoch okrem Trenčianskeho kraja.

Pri hodnotení očakávaných podnikateľských aktivít na najbližšie tri mesiace boli respondenti v porovnaní s minulým mesiacom pesimistickejší, v dôsledku čoho sa septembrové saldo (26) znížilo o 4 p.b. Avšak pozitívne hodnotenia prevládajú vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 0 až 10 zamestnancami a podľa regiónov vo všetkých krajoch.

Vo vývoji zamestnanosti sa v porovnaní s augustom predpokladá nárast, sezónne očistené saldo sa zvýšilo o 3 p.b. na hodnotu 18. Väčšina respondentov (71 %) o zmenách neuvažuje, 6 % počíta so znižovaním počtu zamestnancov a 23 % očakáva zvyšovanie zamestnanosti. Zamestnancov plánujú prijímať vo všetkých sektoroch predaja okrem  opráv  motorových  vozidiel  a  maloobchodu  s  pohonnými  hmotami,  vo  všetkých  veľkostných  skupinách  okrem podnikov s 0 až 10 zamestnancami. Z územného hľadiska počítajú s prijímaním zamestnancov vo všetkých regiónoch okrem Trenčianskeho kraja.

Pri hodnotení očakávaného vývoja cien väčšina (79 %) oslovených predpokladá, že vývoj cien zostane nezmenený, čo je o 1 % menej ako v predchádzajúcom mesiaci. Rast cien očakáva 17 % respondentov (o 2 % viac ako v augustovom prieskume) a pokles 4 % podnikov (o 1 % menej). Výsledné saldo (10) v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom ostalo nezmenené. Ceny budú zvyšovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem opráv motorových vozidiel, podľa veľkosti vo všetkých veľkostných skupinách a z územného hľadiska vo všetkých regiónoch.

Pri hodnotení očakávaných tržieb boli respondenti pesimistickejší ako v auguste v dôsledku čoho sa saldo (22) znížilo o 2 p.b. Napriek tomu rast tržieb predpokladajú respondenti vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 20 až 49 zamestnancami a podľa regiónov vo všetkých krajoch.

Medzi faktory, ktoré obmedzujú rast obratu, zaradili respondenti predovšetkým konkurenciu (61 %), vysoké prevádzkové náklady (39 %), legislatívu (39 %) a nízky dopyt (33 %). Problémy so zvyšovaním obratu, rovnako ako v auguste, nemá 15 % respondentov.

Zdroj: ŠÚ SR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina