aktuality

Teoretické konferencie o využití a obrábaní drevených materiálov

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Drevárska fakulta Technickej univerzity Zvolen pripravila ešte pred začatím nového akademického roku v septembri dve odborné konferencie.

Cieľom vedeckej konferencie „Materiál – Akustika – Priestor“bolo získanie nových poznatkov z rôznych oblastí akustiky, materiálového inžinierstva so zameraním na fyzikálne a akustické vlastnosti dreva. Témy sa týkali najmä výrobcov produktov z dreva a iných stavebných materiálov s akcentom na ich požiarnotechnické a zvukovo-izolačné vlastnosti. Referáty priblížili aktuálne problémy súvisiace s hlukom a kmitaním, ich vplyv na ľudský organizmus a životné prostredie. Aplikáciu uvedených poznatkov odporučili preniesť do vyučovacieho procesu. Konferenciu organizovala Slovenská lesnícka a drevárska knižnica v Informačno-vedeckom centre. Odborným garantom bol Ing. Martin Čulík, PhD.

Na medzinárodnej vedeckej konferencii „Trieskové a beztrieskové obrábanie dreva 2018“ v 11. ročníku odznelo 30 odborných referátov v sekciách Delenie a obrábanie dreva a Termická úprava dreva. Konferenciu organizovala Katedra obrábania dreva Drevárskej fakulty TU Zvolen. K týmto témam vychádza aj vedecký časopis, kde sú publikované recenzované pôvodné vedecké práce z oblasti trieskového delenia a obrábania dreva, proces tvorby triesky. Súčasťou je aj problematika technickej a hydro-technickej úpravy drevnej hmoty teplom a realizácia týchto procesov v praxi. Vedúci Katedry obrábania dreva prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD. a odborný garant konferencie Ing. Adrián Banski, PhD. predstavili súčasne novú vysokoškolskú učebnicu „Výroba tepla a energie z dendromasy“.

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina