aktuality

Optimistický štart Technickej univerzity Zvolen

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nový akademický rok na Technickej univerzite Zvolen sa začal 24. septembra 2018, za účasti prezidenta Ivana Gašparoviča, generálneho riaditeľa Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja Ing. Petra Kicku, predstaviteľov lesníckej, drevárskej, environmentálnej a ekologickej praxe.

Technická univerzita Zvolen vstúpila do 67. roku vzdelávania budúcich lesníkov a drevárov – od roku 1952. Má 4 fakulty, 30 katedier a 13 organizačných súčastí. Pre nový akademický rok má zapísaných 2500 študentov v 28 študijných programoch na 1. stupni, 21 študijných programov na 2. stupni (2 v angličtine) a 18 programov na 3. stupni vysokoškolského vzdelávania (3 v angličtine). Každoročne sa zapisuje stovka zahraničných poslucháčov – prevažne z Českej republiky, Ukrajiny, Poľska a Srbska. Tohto roku sa zapísalo tisíc prvákov. Pripravuje ich 274 tvorivých pedagógov – 30 profesorov, 70 docentov, 136 odborných absolventov a 38 vedeckovýskumných pracovníkov.

Drevárska fakulta TU Zvolen má 12 katedier pre 5 študijných odborov. V aktuálnom akademickom roku ju navštevuje 1134 poslucháčov, ktorí majú najväčší záujem o študijné programy Požiarna ochrana a bezpečnosť, Drevené stavby a Dizajn nábytku a interiéru.

V otváracom príhovore rektor TU Zvolen Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. zhodnotil pripravenosť školy pokračovať v kvalitnej výučbe a modernizácii areálu. Snažia sa ďalej zveľadiť univerzitný kampus, ktorý už dnes patrí medzi najlepšie a najkrajšie. Novou je Relax zóna v átriu hlavnej budovy s kapacitou 160 miest (vrátane vonkajších priestorov).

Počas otvorenia odovzdal rektor TU Zvolen prof. Kropil ceny za najlepšie publikácie knižného charakteru. Cenu si prevzal aj kolektív deviatich autorov z DF pod vedením prof. RNDr. Danice Kačíkovej, PhD. za vysokoškolskú učebnicu „Protipožiarna ochrana a bezpečnosť“. Za vedecký prínos rektor ocenil za DF doc. Ing. Marianu Sedliačikovú, PhD. a doc. Ing. Miloša Hitku, PhD. za kvalitatívny a kvantitatívny publikačný prínos. Ceny za najlepšiu publikáciu knižného charakteru a za vedecký prínos odovzdal pre každú fakultu.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina