reportáže

Již 25 let usilujeme o to, aby se k nám vraceli zákazníci, nikoliv výrobky

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Poslední květnovou sobotu (26. 5. 2018) společnost FK dřevěné lišty, spol. s r.o. z Bojanovic na Znojemsku oslavila 25. výročí svého založení a současně si také připomněla 90 let trvání mateřské firmy Franz Kolar G.m.b.H z Brunnu v sousedním Rakousku. Slavnostní akce se kromě vedení společnosti a jejích současných i bývalých zaměstnanců, včetně rodinných příslušníků, zúčastnila také řada domácích a zahraničních obchodních partnerů, s jejichž pomocí se firma během uplynulých 5 let znovu vrátila do období roku 2007, kdy z hlediska zaměstnanosti a obratu dosáhla svého dosavadního vrcholu.

Historie společnosti FK dřevěné lišty, založené v roce 1993 se sídlem v Bojanovicích v okrese Znojmo, sahá v souvislosti s její mateřskou firmou Franz Kolar G.m.b.H do roku 1928. V uvedeném roce totiž její zakladatel František Kolář (předek současných majitelů, původem Čech žijící ve Vídni) postavil unikátní stroj na vyřezávané lišty, pro který ale bohužel nenašel kupce. Rozhodl se tedy s jeho pomocí lišty vyrábět sám a začal provozovat malou firmu orientovanou výhradně na potřeby rakouských výrobců. Po převzetí firmy jeho vnukem a otcem současné spolumajitelky Jaroslavy Linhové, který začal hledat zákazníky i mimo Rakousko, přestaly firmě tehdejší výrobní prostory v městské zástavbě stačit. Koncem 70. let proto přestěhovala výrobu do nově zbudovaného objektu v Brunnu, který pak dále rozšiřovala a postupně se stala předním rakouským výrobcem lišt a s nimi spojeného sortimentu. Když pak firma o více jak 10 let později začala kvůli značné vytíženosti zvažovat další rozšíření výrobních prostor, rozhodli se tehdejší majitelé (Jaroslava a Leoš Linhovi) s ohledem na polistopadové události roku 1989 využít svůj český původ a tento podnikatelský záměr zrealizovat v České republice. A to v roce 1993 v Bojanovicích, kdy první výrobu spustili ještě v provizorních prostorách a od února 1994 pak v nově budovaném výrobním závodu, kde v té době našlo pracovní uplatnění kolem čtyřiceti zaměstnanců.

Rozhodující byl zájem výrobců dveří

Hlavních důvodem pro vstup na český trh byla obava z konkurence, kdy tehdejšímu vedení firmy bylo jasné, že pokud v ČR s výrobou lišt rychle nezačne ona, začne je zde vyrábět někdo jiný a bude je ve velkých objemech směrovat do Rakouska, kde by firma se svojí výrobou jen těžko obstála. Zásadním předpokladem pro úspěšné obsazení tuzemského trhu pak bylo dobře nastartovat odbyt, což se firmě podařilo díky zájmu společnosti SAPELI o celý její sortiment, která jej začala velmi rychle a v celé šíři odebírat. V té době se jednalo vedle samotných lišt (frézovaných ve stovkách různých profilů, z několika dřevin, lakované i obalované) také o jejich různé kombinace jako rámečky, oblouky, krou­žky apod. Postupem času si firma získala i řadu dalších tuzemských výrobců a prodejců a po ekonomické stránce několikanásobně přerostla svoji mateřskou společnost. Ta se proto v roce 2005 rozhodla výrobu v Rakousku ukončit a věnovat se vývoji nových výrobků, a zejména pak prodeji na domácím trhu a exportu. Česká výrobní pobočka pokračovala cestou již na začátku činnosti nastolené vysoké kvality výrobků s rychlým termínem dodání, a to i v případě speciálních požadavků zákazníků. K tomu bylo třeba v co nejkratší době vybudovat kromě již fungující truhlárny, výrobny lišt, lakovny a čtveřice sušárenských komor (s celkovou kapacitou do 100 m3) ještě kryté sklady pro zásoby suchého a vysoce jakostního řeziva, vlastní nástrojárnu a v neposlední řadě také sklady hotových výrobků.

Vedle dřevařského i jiná průmyslová odvětví

Postupné budování výrobního závodu spolu s neustálým rozšiřováním produkce vyvrcholilo v roce 2007, kdy firma zaměstnávala 205 lidí a prodejem na českém trhu vytvářela 75 % z celkového obratu společnosti, který se pohyboval kolem cca 220 mil. Kč. V následujících pěti letech se však ani jí, stejně jako většině firem dřevařského sektoru, nevyhnuly důsledky hospodářské krize. Díky mateřské firmě a jejímu profesionálnímu přístupu k obchodu ji ale takříkajíc se ctí ustála a počínaje rokem 2013 začala opět přijímat nové zaměstnance a vytvářet zisk. V současné době je celá nadnárodní společnost, jejíž vedení postupně přebírá již pátá generace rodu Kolářů, rozdělena do 12 výrobních středisek, ve kterých zaměstnává celkem 182 lidí, z toho 168 v Bojanovicích. Její produkty, zhotovované ve výrobních prostorách s plochou téměř 10 tis. m2, směřují k bezmála 2000 zákazníků, přičemž denně je expedováno kolem 100 objednávek. Tato pozitivní skutečnost je připisována na vrub mateřské firmě a jejím obchodníkům, kterým se podle Mgr. Davida Michalici, ředitele technické přípravy výroby, podařilo získat nové zajímavé obchodní partnery v zahraničí, čímž se podíl exportu na vytvářeném obratu zvýšil z „předkrizových“ 25 % na dnešních cca 60 %. Mateřská společnost zastupuje českou výrobní pobočku hlavně na trzích Rakouska a Německa. Jejím prostřednictvím je sortiment exportován i do ostatních evropských států, USA a také do zemí Blízkého východu. Základem vyráběného sortimentu nadále zůstávají lišty, které však jako takové – prodávané v různých při výrobě tzv. napadaných délkách, nelakované apod., tvoří asi čtvrtinu z celkového objemu prodeje. Ostatní cca tři čtvrtiny produkce jsou dále zpracovávány formou atypických výrobků pro individuální zákazníky do podoby různých dřevěných komponentů, jako jsou např. z lišt sestavené rámečky pro výrobce dveří, oken či nábytku, mezistěny, ozdobné a větrací mřížky rozmanitých provedení, a nebo jsou v kombinaci s jinými materiály montovány do speciálních výrobků pro vinařský a textilní průmysl. Významnou částí produkce je program madel, nabízený v mnoha variantách a s nejrůznějšími úchyty a zakončeními dle požadavků zákazníka. Dalším pro firmu dnes zajímavým obchodním artiklem, který našel uplatnění v mnoha odvětvích včetně stavebnictví, je obkladová designová deska Stepwood®, zhotovovaná z devíti variant lišt (3 šířky, 3 tloušťky, 3 délky) a vyráběná z různých dřevin a v několika provedeních povrchu (brou­šený, drásaný apod.), která za vysokou kvalitu získala cenu Interzum Award 2013. V neposlední řadě pak nelze nezmínit loni na trh uvedené a na podzimním veletrhu Wood-Tec oceněné (cenou WOOD-TEC Award 2017 za 1. místo v kategorii komponenty) designové panely dukta® flexible wood, vyráběné v ročním objemu cca 4 tis. m2. „Jedná se o jedno nebo oboustranně frézované desky na bázi dřeva (3 vrstvá biodeska, překližka nebo MDF deska), které vzhledem ke své značné tvárnosti nabízejí výhodu vizuální atraktivity a sou­časně dobrou absorpci zvuku. Jsou určené především pro použití na stěny a stropy (rovné i více či méně zakřivené plochy), ale i pro samostatně stojící dělicí stěny i pro nábytek,“ upřesňuje ředitel odbytu pro ČR Mgr. Stanislav Dohnal s tím, že pro podporu prodeje svých výrobků na domácím a slovenském trhu firma využívá spolu s inzercí v Dřevařském magazínu ještě pravidelně obsazované stavební veletrhy IBF a For Arch a jednou za 2 roky veletrh Wood-Tec v Brně.

Kvalita + flexibilita = spokojený zákazník

Základním materiálem pro výrobu lišt a dalších komponentů je vysoce jakostní řezivo a u některých produktů, jako jsou již zmíněné akustické panely či některé lišty obalované papírem, PVC a CPL fóliemi, dýhou či kovolamitátem, také MDF deska. Řezivo je nakupované v kvalitě s interním označením „třída 00“ (oboustranně čisté bez suků, trhlin, nežádoucího zabarvení apod.) nebo „třída 01“ (z jedné strany čisté a z druhé s přesně vymezenými povolenými vadami) a kromě smrkového je importováno ze zahraničí, včetně zámoří. Kulatina pro jeho výrobu pochází z lesů s trvale udržitelným hospodařením certifikovaných systémy PEFC a FSC, které má firma ve svém držení spolu s certifikátem ISO 9001, jímž se řídí celá výroba. Ve snaze uspokojit zákazníky v co nejkratší době má trvale skladem v průměru okolo 2000 m3 neomítaného i omítaného řeziva, a to jak z dřevin evropských (smrk, dub, buk javor a další), tak i exotických (např. bambus, jatoba, bosse, wenge). Ze stejného důvodu disponuje také rozsáhlými skladovacími prostorami hotových výrobků (v Bojanovicích i v Brunnu), kde je průběžně uskladněno cca 775 tis. metrů lišt a ostatních katalogových výrobků. „Mimo naskladněných výrobků, které tím pádem umíme zákazníkovi dodat i do druhého dne (napřímo nebo přes některého z cca 200 prodejců), se snažíme najít řešení i pro každé jeho individuální přání. To znamená, že na vývoji některých produktů se zákazníkem spolupracujeme už takříkajíc od jejich náčrtků. A to v duchu našeho motta: ‚Společně usilujeme o to, aby se k nám vraceli zákazníci, nikoliv výrobky‘,“ tvrdí ředitel odbytu a závěrem dodává, že s ohledem na výše uvedená fakta by se společnost letos s předpokládaným obratem cca 190 mil. Kč měla výrazně přiblížit svému dosavadnímu vrcholu v roce 2007.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor a archiv výrobce

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina