aktuality

Pred realizáciou projektu IROP – rekonštrukcia školských dielní

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nový školský rok 2018/19 v SOŠ drevárskej Topoľčany otvorila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. Uznanlivo sa vyjadrila na adresu školy, ktorá patrí medzi najlepšie v Nitrianskom kraji. Vyzdvihla význam odborného vzdelávania v drevárskom a nábytkárskom odvetví a zvýraznila zapojenie školy do duálneho vzdelávania.

V sprievode primátora mesta Topoľčany Ing. Petra Baláža si prezrela priestory školských dielní, ktoré potrebujú modernizáciu. Podrobne ju informoval riaditeľ SOŠ drevárskej Topoľčany Mgr. Miloš Bobula o príprave projektu IROP – rekonštrukcia školských dielní.

Škola systematicky pôsobí v systéme duálneho vzdelávania. V uplynulom školskom roku mali z 59 žiakov z odborov zaradených do duálneho vzdelávania až 33 žiakov. Je to najvyšší počet v odvetví spracovania dreva a výroby nábytku. Vzdelávali ich v študijnom odbore Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby a v učebnom odbore Stolár.

V novom školskom roku 2018/19 škola vzdeláva 232 žiakov, z nich je 32 v systéme duálneho vzdelávania. V novom experimentálne overovanom študijnom odbore „Technik drevárskych CNC zariadení – nábytkárska výroba“ je do duálneho vzdelávania zaradených 11 žiakov. V systéme duálneho vzdelávania pokračujú aj v študijnom odbore Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby a v učebnom obore Stolár.

Okrem duálneho vzdelávania škola pripravuje žiakov pre prax aj mimo systému, tiež žiakov študijného odboru Tvorba nábytku a interiéru, učebného odboru Tesár. Pre všetkých sú určené školské dielne a potrebujú nevyhnutnú rekonštrukciu. Zvýraznil to Ing. Ján Lacko – vedúci dielní odborného vyučovania SOŠ drevárskej Topoľčany.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina