aktuality

Aktuálne zmeny v normách ovplyvnia programovanie v priemysle

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Celkom bolo v augustovom Vestníku pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 2018 uverejnené 28 zmien, prinášame 11 z nich.

• STN EN ISO 16283-1/A1 (73 0514) • Akustika. Meranie zvukovo-izolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií v teréne. Časť 1: Vzduchová nepriezvučnosť podľa ISO 16283-1: 2014. Zmena A1 (EN ISO 16283-1: 2014/A1: 2017; ISO 16283-1: 2014/Amd 1: 2017

• STN EN ISO 14044/A1 (83 9044) • Environmentálne manažérstvo. Posudzovanie životného cyklu. Požiadavky a pokyny v zmysle ISO 14044: 2006. Zmena A1. (EN ISO 14044:2006/ A1: 2018; ISO 14044: 2006/Amd 1: 2017)

• STN EN 61511-1/A1 (18 0303) • Funkčná bezpečnosť, systémy súvisiace s bezpečnosťou sektora priemyselných procesov. Časť 1: Štruktúra, definície, požiadavky na systém, hardvér a aplikačné programovanie. Zmena A1. (EN 61511-1:2017/ A1: 2017; IEC 61511-1:2016/AMD 1: 2017)

• STN EN 62453-301/A1 (18 4012) • Špecializácia rozhrania softvérových nástrojov na prácu s prevádzkovými prístrojmi FDT. Časť 301: Integrácia komunikačného profilu – IEC 61784 CPF 1. Zmena A1. (EN 62453-301: 2009/ A1: 2017; IEC 62453-301: 2009/ AMD1: 2016)

• STN EN 62453-303-1/A1 (18 4012) • Špecializácia rozhrania softvérových nástrojov na prácu s prevádzkovými prístrojmi FDT. Časť: 303-1: Integrácia komunikačného profilu – IEC 61784 CPF 1. Zmena A1 (EN 62453-303-1: 2009/A1: 2018; IEC 62453 – 303-1: 2009/AMD 1: 2016)

• STN EN 62453-303-2/A1 (18 4012) • Špecializácia rozhrania softvérových nástrojov na prácu s prevádzkovými prístrojmi FDT. Časť 303-2: Integrácia komunikačného profilu – IEC 61784 CP 3 /4, CP 3/5, CP3/6. Zmena A1. (EN 62453-303-2: 2009/A1: 2018; IEC 62453-303-2; IEC 62453-303-2: AMD 1: 2016)

• STN EN 62453-315/A1 (18 4012) • Špecializácia rozhrania softvérových nástrojov na prácu s prevádzkovými prístrojmi FDT. Časť 315: Integrácia komunikačného profilu – IEC 61784 CPF 15. Zmena A1. (EN 62453-315: 2009/A1 2018; IEC 62453-315: 2009/A1: 2018)

• STN EN 62439-1/A2 (18 4012) • Priemyselné komunikačné siete. Siete s vysokou pohotovosťou pre automatizáciu. Časť 1: Všeobecné koncepty a metódy výpočtu. Zmena A2 (EN 62439-1: 2010/A2: 2017; IEC 62439-1: 2010/AMD2: 2016)

• STN EN 61784 -3/A1 (18 4020). • Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 3: Funkčná bezpečnosť prevádzkových zberníc. Všeobecné pravidlá a definícia profilov. Zmena A1 (EN 61784-3/A1: 2010/A1: 2017; IEC 61784-3: 2016/ AMD1: 2017)

• STN EN 60079-7/A1 (33 2320) • Výbušné atmosféry. Časť 7: Ochrana zariadení zvýšenou bezpečnosťou „e“. Zmena A1 (EN IEC 60079-7: 2015/A1: 2018; IEC 60079-7: 2015/AMD1: 2017)

• STN EN 60079-18/A1 (33 2320) • Výbušné atmosféry. Časť 18: Ochrana zariadení zapuzdrením „m“. Zmena A1 (EN 60079-18: 2015/A1: 2017; IEC 60079-18: 2014/ AMD1: 2017)

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina