aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – září 2018

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 9. 2018). Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 8/2018

• ČSN EN 13126-8 (16 6111) • Stavební kování – Kování pro okna a balkónové dveře – Část 8: Požadavky a zkušební metody kování pro otočení a vyklopení, kování pro vyklopení a otočení a kování pouze pro otočení
• ČSN EN ISO 16092-1 (21 0705) • Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Lisy – Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky
• ČSN EN 1646-1 (30 0047) • Obytná vozidla pro volný čas – Motorové karavany – Část 1: Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti
• ČSN 33 2000-5-52 ed. 2:2012 (33 2000) • Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení (změna Z1)
• ČSN EN 60669-1 ed. 3 (35 4106) • Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 1: Obecné požadavky
• ČSN EN 60669-1 ed. 2:2003 (35 4106) • Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 1: Všeobecné požadavky (změna Z3)
• ČSN EN 12665 (36 0001) • Světlo a osvětlení – Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení
• ČSN 36 0340-2 IEC 61-2:1992 (36 0340) • Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 2: Objímky (změna Z45)
• ČSN 36 0340-3 IEC 61-3:1990 (36 0340) • Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 3: Kalibry (změna Z46)
• ČSN 36 0340-1 IEC 61-1:1990 (36 0340) • Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 1: Patice pro zdroje světla (změna Z48)
• ČSN EN 50090-3-4:2017 (36 8051) • Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) – Část 3-4: Bezpečná aplikační vrstva, bezpečná služba, bezpečná konfigurace a bezpečnostní prostředky (oprava 1)
• ČSN EN 1309-3 (49 0018) • Kulatina a řezivo – Metody měření rozměrů – Část 3: Vlastnosti a biologické degradace
• ČSN EN ISO 19085-8 (49 6070) • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 8: Pásové brusky pro broušení a kalibraci rovných obrobků
• ČSN EN ISO 11296-2 (64 6420) • Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi – Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami
• ČSN EN ISO 11298-2 (64 6422) • Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi – Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami
• ČSN EN ISO 11297-2 (64 6427) • Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi – Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami
• ČSN EN ISO 2812-1 (67 3099) • Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti kapalinám – Část 1: Ponor do jiných kapalin než vody
• ČSN EN ISO 2812-4 (67 3099) • Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti kapalinám – Část 4: Kapkové metody
• ČSN EN ISO 12354-1 (73 0512) • Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi
• ČSN EN ISO 12354-2 (73 0512) • Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků – Část 2: Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi
• ČSN EN ISO 12354-3 (73 0512) • Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků – Část 3: Vzduchová neprůzvučnost vůči venkovnímu zvuku
• ČSN EN ISO 12354-4 (73 0512) • Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků – Část 4: Přenos zvuku z budovy do venkovního prostoru
• ČSN EN 16475-3 (73 4245) • Komíny – Příslušenství – Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinovaná vedlejší vzduchová zařízení – Požadavky a zkušební metody
• ČSN 73 6108 (73 6108) • Lesní cestní síť
• ČSN EN ISO 20701 (79 3869) • Usně – Zkoušky stálobarevnosti – Stálobarevnost ve slinách
• ČSN EN ISO 12138 (80 0808) • Textilie – Postupy domácího praní plošných textilií před zkoušením hořlavosti
• ČSN EN ISO 3175-1 (80 0809) • Textilie – Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů – Část 1: Hodnocení vlastností po čištění a doúpravě
• ČSN EN ISO 3175-2 (80 0809) • Textilie – Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů – Část 2: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a doúpravě při použití tetrachlorethylenu
• ČSN EN ISO 3175-3 (80 0809) • Textilie – Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů – Část 3: Postup pro zkoušení chování při čištění a doúpravě za použití uhlovodíkových rozpouštědel
• ČSN EN ISO 15797 (80 0879) • Bezpečnost strojních zařízení – Zamezení neočekávanému spuštění
• ČSN 91 0000 (91 0000) • Nábytek – Terminologie
• ČSN EN 1116 (91 0115) • Nábytek – Kuchyňský nábytek – Koordinované rozměry kuchyňského nábytku a vybavení
• ČSN 91 1010 (91 1010) • Nábytek – Lehací nábytek – Základní rozměry a požadavky
• ČSN EN ISO 10582 (91 7801) • Pružné podlahové krytiny – Heterogenní polyvinylchloridové podlahové krytiny – Specifikace
• ČSN EN 14041 (91 7883) • Pružné, textilní, laminátové a modulové vícevrstvé podlahové krytiny – Základní charakteristiky
• ČSN EN 71-7+A2 (94 3095) • Bezpečnost hraček – Část 7: Barvy nanášené prsty – Požadavky a metody zkoušení
• ČSN EN 16893 (96 1530) • Ochrana kulturního dědictví – Doporučení pro umístění, konstrukci a úpravy budov nebo místností určených k uložení sbírek kulturního dědictví

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina