aktuality

Výběr z návrhů ČSN pro možné připomínkování uživateli

moddom 2022
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 8. srpna 2018 ve Věstníku ÚNMZ č. 8/2018 seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu na období II. pololetí 2018.

Seznam obsahuje předpokládané přijetí mezinárodních dokumentů převzetím jejich originálu nebo schválením k přímému používání jako ČSN. A to i v několika třídách, které se více či méně dotýkají některých výrobců z oboru zpracování dřeva, dřevoobráběcích strojů či stavebnictví. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může přihlásit do 4 týdnů od data zveřejnění (do 5. 9. 2018) na níže uvedených adresách, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese normalizace@agentura-cas.cz.

Seznam vybraných úkolů tvorby ČSN v třídách 06, 20, 49, 64, 67, 72 a vytvořených z přejímaných mezinárodních dokumentů (PMD):
• ČSN č.ú. 06 0017 • Energetická náročnost budov – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – Část 4-8: Výroba tepla pro vytápění, teplovzdušné vytápění a stropní sálavé vytápění, včetně kamen (lokální zdroje), Modul M3-8-8 (PMD: EN 15316-4-8:2017)
• ČSN č.ú. 06 0018 • Energetická náročnost budov – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – Část 4-1: Výroba tepla pro vytápění a přípravu teplé vody, spalovací zařízení (kotle, biomasa), Modul M3-8-1, M8-8-1 (PMD: EN 15316-4-1:2017)
• ČSN č.ú. 06 0019 • Energetická náročnost budov – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – Část 4-2: Výroba tepla pro vytápění, tepelná čerpadla, Modul M3-8-2, M8-8-2 (PMD: EN 15316-4-2:2017)
• ČSN č.ú. 06 0020 • Energetická náročnost budov – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – Část 4-3: Výroba tepla, fotovoltaické a solární tepelné soustavy, Modul M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3 (PMD: EN 15316-4-3:2017)
• ČSN č.ú. 06 0021 • Energetická náročnost budov – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – Část 5: Systémy akumulace pro vytápění a přípravu teplé vody (bez chlazení), Modul M3-7, M8-7 (PMD: EN 15316-5:2017)
• ČSN č.ú. 06 0022 • Energetická náročnost budov – Otopné soustavy a soustavy pro přípravu teplé vody v budovách – Část 3: Měřená energetická náročnost – Modul M3-10, M8-10 (PMD: EN 15378-3:2017)
• ČSN č.ú. 20 0003 • Bezpečnost obráběcích strojů – Obráběcí centra, Frézky, Postupové stroje – Část 1: Bezpečnostní požadavky (PMD: EN ISO 16090-1:2018 + ISO 16090-1:2017)
• ČSN č.ú. 49 0019 • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 4: Svislé kotoučové pily na řezání formátů (PMD: EN ISO 19085-4:2018 + ISO 19085-4:2018)
• ČSN č.ú. 49 0020 • Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Zkoušení a klasifikace odolnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva proti biologickým činitelům (PMD: EN 350:2016)
• ČSN č.ú. 49 0021 • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 4: Svislé kotoučové pily na řezání formátů (PMD: EN ISO 19085-4:2018 + ISO 19085-4:2018)
• ČSN č.ú. 64 0037 • Kompozity vyrobené z materiálů na bázi celulózy a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) – Stanovení velikosti částic lignocelulového materiálu (PMD: CEN/TS 17158:2018)
• ČSN č.ú. 67 0008 • Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti vlhkosti – Část 2: Kondenzace (expozice v komoře se zásobníkem ohřáté vody) (PMD: EN ISO 6270-2:2018 + ISO 6270-2:2017)
• ČSN č.ú. 67 0009 • Průmyslové nanášení práškových nátěrových hmot na žárově zinkované ponorem nebo sherardované ocelové výrobky (duplexní systémy) – Specifikace, doporučení a směrnice (PMD: EN 15773:2018)
• ČSN č.ú. 67 0010 • Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti vlhkosti – Část 1: Kondenzace (expozice z jedné strany) (PMD: EN ISO 6270-1:2018 + ISO 6270-1:2017)
• ČSN č.ú. 72 0018 • Umělý kámen – Desky a formátované výrobky pro podlahy a schodišťové stupně (vnitřní a vnější) (PMD:EN 16954:2018 (CPR))
• ČSN č.ú. 80 0015 • Textilie – Profesionální ošetřování, chemické čištění a mokré čištění plošných textilů a oděvů – Část 4: Postup pro zkoušení chování při čištění a doúpravě za použití imitovaného mokrého čištění – Zkouška tlakem vody (PMD: EN ISO 3175-4:2018 + ISO 3175-4:2018)
• ČSN č.ú. 80 0016 • Textilie – Kvalitativní a kvantitativní proteomická analýza vláken ze srsti některých zvířat – Část 1: Detekce peptidů pomocí LC-ESI-MS s redukcí bílkoviny (PMD: EN ISO 20418-1:2018 + ISO 20418-1:2018)

Adresy k písemnému přihlášení do připomínkového řízení pro:
• č.ú. ve třídě 06
: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad
• č.ú. 20 0003 a č.ú. 49 0021: Svaz strojírenské technologie, Politických vězňů 1419/11, 113 42 Praha 1
• č.ú. 49 0020: Textilní zkušební ústav, s.p., Václavská 6, 658 41 Brno

• č.ú. 49 0019, č.ú. 64 0037, č.ú. 67 0009, č.ú. ve třídě 72 a č.ú. ve třídě 80: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1,
• č.ú. 67 0008 a č.ú. 67 0010: SVÚOM, s.r.o., U Měšťanského pivovaru 934/4, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina