aktuality

Nové predpisy pre odvetvie spracovania dreva v augustovom zborníku

aparatea_728x90-banner-10-drevmag
Aparatea10-350x90-anim
aparatea_728x90-banner-10-drevmag
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Vestník pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo na august 2018 prináša celkom 129 nových predpisov, 28 zmien a 17 opráv. Prinášame stručný výber toho, čo sa týka nášho odboru.

• STN P CEN/TS 15119-1 (49 0669) • Trvanlivosť dreva a výrobkov na báze dreva. Zisťovanie emisií z dreva ošetreného ochrannými prostriedkami do ovzdušia. Časť 1: Drevo uchovávané po ošetrení v sklade a výrobky z dreva vystavené v triede používania 3 (nezakryté, bez kontaktu so zemou). Laboratórna metóda (CEN/TS 15119-1: 2018)

• STN EN 1309-3 (49 1013) • Guľatina a rezivo. Metódy merania rozmerov. Časť 3: Znaky a biologické poškodenie (EN 1309-3: 2018)

• STN EN 1116 (91 0403) • Nábytok. Kuchynský nábytok. Koordinované rozmery kuchynského nábytku a kuchynského vybavenia (EN 1116: 2018)

• STN EN 1634-1 + A1 (92 0812) • Skúšanie požiarnej odolnosti a tesnosti proti prieniku dymu zostáv dverí, uzáverov a otváracích okien a prvkov stavebného kovania. Časť 1: Skúšky požiarnej odolnosti a tesnosti proti prieniku dymu zostáv dverí, uzáverov a otváracích okien (EN 1634-1: 2014 + A1: 2018)

• STN EN ISO 6270-1 (67 2012) • Náterové látky. Určovanie odolnosti náterov proti pôsobeniu vlhkosti. Časť 1: Kondenzácia, jednostranná expozícia podľa ISO 6270-1: 2017 (EN ISO 6270-1: 2018; ISO 6270-1: 2017)

• STN EN ISO 6270-2 (67 2012) • Náterové látky. Určovanie odolnosti náterov proti pôsobeniu vlhkosti. Časť 2: Kondenzácia, expozícia v komore so zásobníkom ohriatej vody podľa ISO 6270-2: 2017 (EN ISO 6270-2: 2018; ISO 6270-2: 2017)

• STN EN 131-3 (49 3801) • Rebríky. Časť 3: Označovanie a návody na použitie (EN 131-3: 2018)

• STN EN 16785-2 (65 9811) • Výrobky založené na biomase. Obsah biomasy. Časť 2: Stanovenie obsahu biomasy s použitím metódy materiálovej bilancie (EN 1675-2: 2018)

• STN EN 16205+ A1 (73 0508) • Laboratórne meranie hluku chôdze na podlahách (EN 16205: 2013 + A1: 2018)

• STN EN ISO 14 118 (83 3312) • Bezpečnosť strojov. Zabránenie neočakávanému uvedeniu do chodu podľa ISO 14 118: 2017 (EN ISO 14 118: 2018; ISO 14 118: 2017)

• STN P EN ISO/TS 14027 (83 9027) • Environmentálne značky a vyhlásenia. Vypracovanie pravidiel skupín produktov podľa ISO/TS 14027: 2017 (CEN ISO/TS 14027: 2018; ISO/TS 14027: 2017)

Zmeny v normách

• STN EN 62841-3-4 / A11 (36 1560) • Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 3-4: Osobitné požiadavky na prenosné stolové brúsky. Zmena A11 (EN 62841-3-4: 2016/ A11: 2017)

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina