aktuality

Prínos tém dizertačných prác doktorandov pre prax

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Obhajoby dizertačných prác doktorandov Drevárskej fakulty Technickej  univerzity Zvolen v študijných odboroch sa uskutočnia v termíne 20. – 23. augusta 2018. Práce budú k dispozícii aj zástupcom firiem.

Technológia spracovania dreva 5.2.43– 20. a 23.8.2018

Mgr. Viktor Forosz

Technologický proces lepenia preglejok urýchlený infračerveným žiarením

Ing. Juraj Mančák

Technológia lepenia napeňovanými polyvinylacetátovými lepidlami v drevospracujúcom priemysle

Ing. Erik Nosáľ

Laminované drevotrieskové dosky so zvýšenou antimikrobiálnou ochranou

Mgr. art. František Tóth

Skúmanie prieniku svetla v závislosti od hrúbky a spôsobu úpravy dreva na CNC stroji

Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov 5.2.45– 21.8.2018

Ing. Eugenia Mariana Tudor

Dekoratívne panely na báze smrekovcovej kôry

Ing. Tomáš Andor

Vplyv termickej úpravy bukového dreva na vybrané vlastnosti na nano- a makro- úrovni

Ing. Ondrej Bajza

Verifikácia parametrov kvality bukového konštrukčného dreva rôznymi metódami triedenia

Dizajn nábytku a bývania 2.2.6– 21.8.2018

Mgr. Art. Lucia Spišiaková – Kružlicová

Výtvarné, výrazové prostriedky a ich vplyv na nábytkový dizajn

Mgr. art. Ondrej Bukovec

Dizajnérska kreativita aplikovaná v okrajových užívateľských skupinách

Záchranné služby – Protipožiarna ochrana a bezpečnosť 8.3.6.– 20.8.2018

Ing. Katarína Korísteková

Analýza meteorologických podmienok vzniku lesných a krajinných požiarov na Slovensku

Ing. Barbora Falatová

Moderná metodika odberu a spracovanie vzoriek z požiariska pre zisťovanie príčin vzniku požiaru

RNDr. Jana Luptáková

Zvýšenie protipožiarnej bezpečnosti drevných materiálov ich termickou modifikáciou

Ing. Jana Oravcová

Návrh a overenie modelu prípravy členov dobrovoľného hasičského zboru obce

Podľa vyjadrenia dekana Drevárskej fakulty prof. Ing. Jána Sedliačika, PhD. stanovili témy dizertačných prác aj podľa požiadaviek praxe. Očakávajú, že ich teoretické východiská využijú firmy na skvalitnenie svojho pôsobenia v konkurenčnom prostredí.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina