aktuality

Výsledky konjunkturálneho prieskumu v obchode v júli 2018

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Indikátor dôvery v obchode klesol v júli v porovnaní s júnom o 3,7 percentuálneho bodu (p.b.) na hodnotu 17,3 vplyvom negatívneho hodnotenia súčasných a očakávaných podnikateľských aktivít.

Trend podnikateľských aktivít za posledné tri mesiace hodnotilo 90 % respondentov priaznivo, resp. bez zmien. Po očistení údajov od vplyvu sezónnosti sa saldo (28) znížilo v porovnaní s júnom o 7 p.b. Napriek tomu pozitívne hodnotenia (vážené tržbami) prevládajú vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách a vo všetkých regiónoch.

Úroveň zásob sa medzimesačne nezmenila a 91 % respondentov ich hodnotí ako primerané sezóne.

Požiadavky na dodávateľov plánuje zvyšovať 32 % respondentov (o 4 % menej ako v júnovom prieskume), znižovanie uviedlo 10 % respondentov (nezmenený stav) a stabilizovaný vývoj očakáva 58 % firiem (o 4 % viac). Výsledné saldo v tomto ukazovateli (21) sa po očistení od vplyvu sezónnosti znížilo o 3 p.b. Požiadavky na dodávateľov budú napriek tomu zvyšovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem opráv motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 11 až 19 zamestnancami a vo všetkých regiónoch okrem Trenčianskeho a Košického kraja.

Pri hodnotení očakávaných podnikateľských aktivít na najbližšie tri mesiace boli respondenti v porovnaní s minulým mesiacom pesimistickejší, v dôsledku čoho sa júlové saldo (25) znížilo o 4 p.b. Napriek tomu pozitívne hodnotenia prevládajú vo všetkých sektoroch predaja okrem opráv motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách a podľa regiónov vo všetkých krajoch okrem Trenčianskeho.

Vo vývoji zamestnanosti nenastala v porovnaní s júnom zmena a sezónne očistené saldo zostalo na hodnote 19. Väčšina respondentov (64 %) o zmenách neuvažuje (tiež nezmenený stav oproti júnu), 4 % počítajú so znižovaním počtu zamestnancov a 32 % očakáva zvyšovanie zamestnanosti. Zamestnancov plánujú prijímať vo všetkých sektoroch predaja okrem opráv motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 0 až 10 zamestnancami. Z územného hľadiska počítajú s prijímaním zamestnancov vo všetkých regiónoch okrem Trenčianskeho a Košického kraja.

Pri hodnotení očakávaného vývoja cien väčšina (77 %) oslovených predpokladá, že vývoj cien zostane nezmenený, čo je o 4 % viac ako v predchádzajúcom mesiaci. Rast cien očakáva 17 % respondentov (o 3 % menej ako v júnovom prieskume) a pokles 6 % podnikov (o 1 % menej). Výsledné saldo (12) v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom kleslo o 3 p.b. Ceny budú napriek tomu zvyšovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem predaja a opráv motorových vozidiel a maloobchodu s ostatným tovarom, podľa veľkosti vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 11 až 19 zamestnancami a z územného hľadiska vo všetkých regiónoch okrem Košického kraja.

Pri hodnotení očakávaných tržieb boli respondenti pesimistickejší ako v júni, v dôsledku čoho sa saldo (22) znížilo o 6 p.b. Napriek tomu rast tržieb predpokladajú respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem opráv motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách a podľa regiónov vo všetkých krajoch okrem Trenčianskeho a Košického.

Medzi faktory, ktoré obmedzujú rast obratu, zaradili respondenti predovšetkým konkurenciu (63 %), legislatívu (39 %), vysoké prevádzkové náklady (39 %) a nízky dopyt (35 %). Problémy so zvyšovaním obratu, rovnako ako v júni, nemá 14 % respondentov.

Zdroj: ŠÚ SR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina