aktuality

Drevostavby na Slovensku dostávajú nový impulz

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Na svojom pravidelnom zasadnutí sa členovia Sekcie drevostavieb Zväzu spracovateľov dreva SR (SD ZSD SR) tentoraz stretli na výjazdovom stretnutí v spoločnosti divízie ISOVER, Saint-Gobain Construction Products, s. r. o. Trnava. Súčasťou programu bola aj prehliadka a predstavenie firmy, pri ktorej jej riaditeľ Ing. Karol Jakabovič a Ing. Patrik Buranovský oboznámili prítomných s výrobou polystyrénov a portfóliom produktov, ktoré sú k dispozícii výrobcom drevostavieb.

ISOVER, Saint-Gobain Construction Products, je významnou členskou spoločnosťou Sekcie drevostavieb ZSD SR a aj vďaka úzkemu kontaktu s kolegami z ostatných spoločností sa darí vzájomne riešiť problémy a nedostatky v dodávkach tovaru, aby sa výstavba drevených domov na Slovensku rozbehla ešte intenzívnejšie. Impozantné bloky polystyrénov, ich krájanie a balenie, ako aj oboznámenie sa s najmodernejšou technológiou poskytli pohľad do zákulisia, ktorý lepšie pomáha pochopiť podstatu fungovania ktorejkoľvek spoločnosti.

Transparentnosť a vzájomné spoznávanie sa členských spoločností SD ZSD SR sú typickými charakteristikami nanovo rozbehnutej práce, ktorá dynamicky sleduje vývoj na trhu s drevostavbami. O tom boli aj rozhovory a rokovania počas interného pracovného rokovania, ktoré posúva spoločné témy a hľadanie odpovedí na otázky, ktorými sa členské spoločnosti SD ZSD SR zaoberajú. Zdokonalenie „Značky kvality ZSD SR“, ale aj nastavenie spravodlivého modelu financovania aktivít sekcie, ktorá sa v tomto roku sústreďuje na usporiadanie medzinárodnej konferencie „Drevo v modernej architektúre“. Konferencia sa uskutoční 4. až 6. októbra 2018 vo Vysokých Tatrách a pozvanie prijali špičkoví architekti a realizátori drevostavieb z Kanady a Rakúska. Venovali sa však aj svojim témam, medzi ktoré v prvom rade patrí obnovenie spolupráce s bankami a riešenie nedostatku pracovnej sily v našom odvetví.

Generálny sekretár ZSD SR PhDr. Peter Zemaník informoval o v tomto roku končiacom experimentálnom overovaní nového študijného odboru „technik drevostavieb“ na štyroch SOŠ na Slovensku, kde zmaturovalo cca 120 žiakov – prvých maturantov tohto študijného odboru, ktorého vznik iniciovala SD ZSD SR v spolupráci so ŠIOV a jeho nositeľom bola SOŠ drevárska Spišská Nová Ves. Prítomní členovia SD skonštatovali, že sekcia dostatočne nevyužila potenciál komunikácie a zamestnania hotových stredoškolsky vzdelaných ľudí a až na individuálne výnimky iniciatívnych členských spoločností sa málo zaujímala o pokračovanie a praktickú výchovu možných nových zamestnancov. Ing. Petra Jakubová a Ing. Patrik Buranovský budú v budúcnosti garantom a nositeľom úlohy komunikácie a koordinácie spolupráce SOŠ v pokračovaní teoretickej ale predovšetkým praktickej výchovy budúcich absolventov. SD ZSD SR vypracuje ponukový list s informáciou pre SOŠ o možnostiach spolupráce a zamestnania sa v odbore. Rovnakú – ak nie ešte intenzívnejšiu pozornosť budú členovia SD ZSD SR venovať aj spolupráci s vysokými školami (STU Bratislava a TU Zvolen).

PhDr. Peter Zemaník informoval o možnostiach, ktoré sa zväz snaží využiť a prezentovať v prospech svojich členských spoločností. Situácia na trhu je aj vďaka problémom na trhu prácu síce stabilizovaná, no napätá. Ing. Róbert Lukáč, predseda SD ZSD SR, informoval, že v súčasnosti je stále nedostatok pracovnej sily, nedostatok materiálu, hrozí nárast cien (sklená, minerálna vlna) a aj dodacie doby sú veľmi dlhé. Prísľub od dodávateľských členských spoločností na stabilizáciu podmienok vzali prítomní na vedomie.

Na zasadnutí sa prezentovali aj nové členské spoločnosti a záujem o činnosť v SD ZSD SR potvrdzujú i ďalšie prihlášky za člena ZSD SR.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina