aktuality

Drevostavby na Slovensku dostávajú nový impulz

Aparatea728x90-drevmag-12-2021-aparatea-banner.gif
Aparatea350x90-anim
Aparatea728x90-drevmag-12-2021-aparatea-banner.gif
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Na svojom pravidelnom zasadnutí sa členovia Sekcie drevostavieb Zväzu spracovateľov dreva SR (SD ZSD SR) tentoraz stretli na výjazdovom stretnutí v spoločnosti divízie ISOVER, Saint-Gobain Construction Products, s. r. o. Trnava. Súčasťou programu bola aj prehliadka a predstavenie firmy, pri ktorej jej riaditeľ Ing. Karol Jakabovič a Ing. Patrik Buranovský oboznámili prítomných s výrobou polystyrénov a portfóliom produktov, ktoré sú k dispozícii výrobcom drevostavieb.

ISOVER, Saint-Gobain Construction Products, je významnou členskou spoločnosťou Sekcie drevostavieb ZSD SR a aj vďaka úzkemu kontaktu s kolegami z ostatných spoločností sa darí vzájomne riešiť problémy a nedostatky v dodávkach tovaru, aby sa výstavba drevených domov na Slovensku rozbehla ešte intenzívnejšie. Impozantné bloky polystyrénov, ich krájanie a balenie, ako aj oboznámenie sa s najmodernejšou technológiou poskytli pohľad do zákulisia, ktorý lepšie pomáha pochopiť podstatu fungovania ktorejkoľvek spoločnosti.

Transparentnosť a vzájomné spoznávanie sa členských spoločností SD ZSD SR sú typickými charakteristikami nanovo rozbehnutej práce, ktorá dynamicky sleduje vývoj na trhu s drevostavbami. O tom boli aj rozhovory a rokovania počas interného pracovného rokovania, ktoré posúva spoločné témy a hľadanie odpovedí na otázky, ktorými sa členské spoločnosti SD ZSD SR zaoberajú. Zdokonalenie „Značky kvality ZSD SR“, ale aj nastavenie spravodlivého modelu financovania aktivít sekcie, ktorá sa v tomto roku sústreďuje na usporiadanie medzinárodnej konferencie „Drevo v modernej architektúre“. Konferencia sa uskutoční 4. až 6. októbra 2018 vo Vysokých Tatrách a pozvanie prijali špičkoví architekti a realizátori drevostavieb z Kanady a Rakúska. Venovali sa však aj svojim témam, medzi ktoré v prvom rade patrí obnovenie spolupráce s bankami a riešenie nedostatku pracovnej sily v našom odvetví.

Generálny sekretár ZSD SR PhDr. Peter Zemaník informoval o v tomto roku končiacom experimentálnom overovaní nového študijného odboru „technik drevostavieb“ na štyroch SOŠ na Slovensku, kde zmaturovalo cca 120 žiakov – prvých maturantov tohto študijného odboru, ktorého vznik iniciovala SD ZSD SR v spolupráci so ŠIOV a jeho nositeľom bola SOŠ drevárska Spišská Nová Ves. Prítomní členovia SD skonštatovali, že sekcia dostatočne nevyužila potenciál komunikácie a zamestnania hotových stredoškolsky vzdelaných ľudí a až na individuálne výnimky iniciatívnych členských spoločností sa málo zaujímala o pokračovanie a praktickú výchovu možných nových zamestnancov. Ing. Petra Jakubová a Ing. Patrik Buranovský budú v budúcnosti garantom a nositeľom úlohy komunikácie a koordinácie spolupráce SOŠ v pokračovaní teoretickej ale predovšetkým praktickej výchovy budúcich absolventov. SD ZSD SR vypracuje ponukový list s informáciou pre SOŠ o možnostiach spolupráce a zamestnania sa v odbore. Rovnakú – ak nie ešte intenzívnejšiu pozornosť budú členovia SD ZSD SR venovať aj spolupráci s vysokými školami (STU Bratislava a TU Zvolen).

PhDr. Peter Zemaník informoval o možnostiach, ktoré sa zväz snaží využiť a prezentovať v prospech svojich členských spoločností. Situácia na trhu je aj vďaka problémom na trhu prácu síce stabilizovaná, no napätá. Ing. Róbert Lukáč, predseda SD ZSD SR, informoval, že v súčasnosti je stále nedostatok pracovnej sily, nedostatok materiálu, hrozí nárast cien (sklená, minerálna vlna) a aj dodacie doby sú veľmi dlhé. Prísľub od dodávateľských členských spoločností na stabilizáciu podmienok vzali prítomní na vedomie.

Na zasadnutí sa prezentovali aj nové členské spoločnosti a záujem o činnosť v SD ZSD SR potvrdzujú i ďalšie prihlášky za člena ZSD SR.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina