aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – srpen 2018

Aparatea728x90-drevmag-12-2021-aparatea-banner.gif
Aparatea350x90-anim
Aparatea728x90-drevmag-12-2021-aparatea-banner.gif
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 8. 2018) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 7/2018

• ČSN EN ISO 12944-4 (03 8241) • Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 4: Typy povrchů podkladů a jejich příprava
• ČSN EN ISO 12944-8 (03 8241) • Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 8: Zpracování specifikací pro nové a údržbové nátěry
• ČSN EN ISO 28927-2:2010 (10 6010) • Ruční mechanizovaná nářadí – Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací – Část 2: Utahováky šroubů a matic a šroubováky (změna A1)
• ČSN EN 16864 (16 5194) • Stavební kování – Mechatronické visací zámky – Požadavky a zkušební metody
• ČSN EN 1648-1 (30 4020) • Obytná vozidla pro volný čas – Elektrická instalace malého stejnosměrného napětí 12 V – Část 1: Obytné přívěsy
• ČSN EN 1648-2 (30 4020) • Obytná vozidla pro volný čas – Elektrická instalace malého stejnosměrného napětí 12 V – Část 2: Obytné automobily
• ČSN EN ISO 8099-1 (32 5532) • Malá plavidla – Kanalizační soustavy – Část 1: Retence odpadních vod
• ČSN EN ISO 15085:2004 (32 8660) • Malá plavidla – Ochrana proti pádu osoby přes palubu a prostředky pro zpětné vstoupení na palubu (změna A2)
• ČSN P CEN/TS 15119-1 (49 0094) • Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva – Stanovení emisí z impregnovaného dřeva do okolního prostředí – Část 1: Dřevo a dřevěné části výrobků ošetřené a uložené ve venkovním prostředí, zařazené do třídy 3 (nezakryté, bez kontaktu se zemí) – Laboratorní metoda
• ČSN EN 131-3 (49 3830) • Žebříky – Část 3: Značení a návody k používání
• ČSN EN 847-1 (49 6122) • Nástroje na strojní obrábění dřeva – Bezpečnostní požadavky – Část 1: Frézovací nástroje a pilové kotouče
• ČSN EN 847-2 (49 6122) • Nástroje na strojní obrábění dřeva – Bezpečnostní požadavky – Část 2: Požadavky na stopkové frézovací nástroje
• ČSN EN 1870-6 (49 6130) • Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily – Část 6: Kotoučové pily na palivové dřevo
• ČSN ISO 6943 (62 1437) • Pryž – Stanovení únavy v tahu
• ČSN EN 1852-1 (64 3168) • Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Polypropylen (PP) – Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém
• ČSN EN 1451-1 (64 3181) • Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Polypropylen (PP) – Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém
• ČSN EN 438-9 (64 7501) • Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) – Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) – Část 9: Klasifikace a specifikace pro alternativní lamináty s jádrem
• ČSN EN 13467 (72 7212) • Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení rozměrů, pravoúhlosti a linearity předem tvarované izolace potrubí
• ČSN EN 16516 (72 8012) • Stavební výrobky – Posuzování uvolňování nebezpečných látek – Stanovení emisí do vnitřního ovzduší
• ČSN EN 15254-7 (73 0855) • Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Podhledy – Část 7: Konstrukce z kovových sendvičových panelů
• ČSN EN 15254-5 (73 0855) • Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Nenosné stěny – Část 5: Konstrukce z kovových sendvičových panelů
• ČSN EN 15269-11 (73 0868) • Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 11: Požární odolnost pohyblivých textilních závěsů
• ČSN 74 3305:2017 (74 3305) • Ochranná zábradlí (oprava 1)
• ČSN EN ISO 105-B03 (80 0136) • Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část B03: Stálobarevnost v povětrnosti: expozice venku
• ČSN 83 8032 (83 8032) • Skládkování odpadů – Těsnění skládek
• ČSN 83 8033 (83 8033) • Skládkování odpadů – Nakládání s průsakovými vodami ze skládek
• ČSN EN 16579 (94 0501) • Zařízení hracích ploch – Přenosné a trvale instalované branky – Funkční a bezpečnostní požadavky a zkušební metody
• ČSN EN 1176-1 ed. 2 (94 0515) • Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody
• ČSN EN 1176-1:2009 (94 0515) • Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody (změna Z1)
• ČSN EN 1177 (94 0516) • Povrch dětského hřiště tlumící náraz – Stanovení kritické výšky pádu
• ČSN EN 15759-2 (96 1508) • Ochrana kulturního dědictví – Vnitřní prostředí – Část 2: Řízení větrání za účelem ochrany budov a sbírek
• ČSN EN 15759-1:2012 (96 1508) • Ochrana kulturního dědictví – Vnitřní prostředí – Část 1: Pokyny pro vytápění kostelů a kaplí (oprava 1)
• ČSN CEN/TR 16931-6 (97 9901) • Elektronická fakturace – Část 6: Výsledek testování normy EN 16931-1 z hlediska její praktické použitelnosti pro konečného uživatele
• ČSN P CEN/TS 16931-3-2 (97 9901) • Elektronická fakturace – Část 3-2: Syntaktická vazba pro ISO/IEC 19845 (UBL 2.1), faktura a dobropis
• ČSN P CEN/TS 16931-3-3 (97 9901) • Elektronická fakturace – Část 3-3: Syntaktická vazba pro UN/CEFACT XML, meziodvětvová faktura D16B
• ČSN P CEN/TS 16931-3-4 (97 9901) • Elektronická fakturace – Část 3-4: Syntaktická vazba pro UN/EDIFACT INVOIC D16B

Technické normy zrušené k 1. 8. 2018

• ČSN EN 998-1 ed. 2 (72 2401) • Specifikace malt pro zdivo – Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky (platila od: březen 2011)
• ČSN EN 998-2 ed. 2 (72 2401) • Specifikace malt pro zdivo – Část 2: Malta pro zdění (platila od: březen 2011)
• ČSN EN 13163+A1 (72 7202) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace (platila od: květen 2016)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina