aktuality

Borovica limbová stromom roka storočnice

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Významným sviatkom lesníkov a spracovateľov dreva je každoročne Deň stromu. V lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline sa schádzajú lesníci s drevármi, aby symbolizovali vzájomnú spoluprácu. Tradičným bodom programu bolo sadenie stromu roka, ktorým je pre rok 2018 borovica limbová. Zasadila ju ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Gabriela Matečná. V čele delegácie lesníkov bol generálny riaditeľ š.p. LESY SR Ing. Marian Staník.

Tisícky návštevníkov 17. ročníka Dňa stromu (14. júla 2018) malo možnosť prejsť sa po celom areáli skanzenu, v ktorom bolo rozmiestnených 25 stanovíšť s ukážkami remesiel spojených s drevom a lesom a 32 stanovíšť s lesnými pedagógmi. Slovenská lesnícka komora a LESY SR, š.p. vyhlásili osobnosť roka, aby jej udelili Cenu Jozefa Dekréta Matejovie – priekopníka v lesnom hospodárení a zmysluplnom využívaní lesného bohatstva. Cenu udeľujú od roku 2007 a v 12. ročníku sa stal jej nositeľom Ing. Mikuláš Michelčík. Slovenská lesnícka komora tak ocenila jeho zásluhy o ochranu lesa a rozvoj celého slovenského lesného hospodárstva. Prevažná časť jeho aktívneho lesníckeho života je spojená so š.p. Lesy TANAPu.

Medzi skutočnými priateľmi lesa sa objavujú aj populárne osobnosti. Jedným z bodov programu Dňa stromu 2018 bolo „Slovo o lese…“ interpretované hercom, scenáristom a režisérom Marekom Ťapákom. Deň predtým odhalili pamätník na Hájnom grúni pri spomienke na osobnosť Ladislava Chudíka „Pocta maestrovi Chudíkovi“ nad jeho rodiskom v Hronci.

Storočnicu vzniku Československa si pripomenuli výstavou „100 rokov – 100 lesníckych artefaktov“, ktorá je inštalovaná v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene v spolupráci s Národním zemědělským muzeem s.p.o. v Prahe (od 28. júna do 2. novembra 2018). V dobových dokumentoch prináša pohľad na lesníctvo.

Foto: Tohtoročný nositeľ Ceny J. D. Matejovie – Ing. Mikuláš Michelčík (v strede)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina