technológie

Trochu jiné CNC aneb „od truhláře pro truhláře“

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Německý truhlář Burkhard Bessler tvrdí, že řemeslo pro něj vždycky bylo víc než jen práce – je jeho poslání. O své firmě s 25letou historií říká: „Jsme kreativní lidé s kreativními nápady a udržitelné zpracování dřeva je naší hlavní prioritou.“ A touto filosofií se ve své praxi řídí doslova. Svůj dřevěný nábytek ve své dílně vyrábí na dřevěných strojích vlastní produkce včetně CNC frézovacího centra a v posledních dvou letech na těchto strojích vyrábí na zakázku pro jiné truhláře také dřevěná CNC frézovací centra, jaké pro svoji výrobu používá on sám.

Když Burkhard Bessler s řemeslem před lety začínal, přišlo mu zbytečné investovat „přemrštěné“ částky do nových strojů, a tak si je vyrobil sám. Jak jinak než ze dřeva. Ostatně proč ne? Vždyť truhlářské stroje s dřevěnou konstrukcí používali naši předkové již před více než sto lety a asi nikdo si netroufne tvrdit, že by tehdejší nábytek byl méně kvalitní než ten současný. Když později, kvůli udržení svojí konkurenceschopnosti, dospěl do fáze nevyhnutné potřeby pořídit si CNC frézovací centrum pro nestingovou výrobu nábytkových dílců, ocitl se před stejným problémem. „Chtěl jsem si pořídit nějaké jednoduché a cenově dostupné ‚startovací‘ CNC frézovací centrum pouze s jednou frézovací jednotkou, jenže trh nic takového, co by odpovídalo mým představám, nenabízel,“ říká truhlář. A tak k problému přistoupil jako praktik a zároveň pragmatik se svým osobitým přístupem: stroj si vyrobil sám. „Jako živnostník musím být od začátku produktivní a musím vytvářet zisk, nikoli ztrátu. A to mi může zajistit pouze vyvážený poměr ceny a výkonu,“ tvrdí Bessler. První stroj si před třemi lety vyrobil sám pro sebe. Brzy ale o jeho technologii projevili zájem kolegové z branže, a tak se rozhodl stroje vyrábět na zakázku i pro ostatní truhláře. Zhruba po dvou letech měl údajně již více než 80 zákazníků.

Základ tvoří multiplex

Celá konstrukce portálového CNC centra je vyrobena z finského březového multiplexu tloušťky 18 mm s povrchovou úpravou fenolovou pryskyřicí. Jednotlivé díly jsou vyfrézovány metodou „nesting“ – samozřejmě taktéž na dřevěném CNC centru. Výplň spodního rámu z polymerního betonu dodává konstrukci potřebnou hmotnost, tuhost a stabilitu. Portál je zhotoven z masivních bloků slepených z multiplexu.

Multiplex, jakožto vrstvené lepené dřevo, se jak známo vyznačuje mimořádně vysokou rozměrovou a tvarovou stabilitou bez tepelných dilatací. „Studie provedená Univerzitou Chemnitz prokázala, že díky těmto vlastnostem může být z lepeného multiplexového bloku vyroben portál o délce až 8 m bez rizika prohýbání a délkových dilatací,“ upřesňuje výrobce. Tyto vlastnosti mu umožňují nabízet nejen malé kompaktní stroje od pracovního rozměru (X,Y) 1000×500 mm a hmotnosti 300 kg, ale i větší centra až do pracovního rozměru 3000×2100 mm, hmotnosti 2000 kg a s pojezdovou rychlostí 50 m/min. Pracovní rychlost je 50 mm až 5 m za min.

Všechny funkční prvky, jako lineární THK vedení, posuvné kuličkové šrouby (osa Z) a ozubené tyče s pastorky (osy X a Y), pohonné motory, frézovací jednotka (2,2 kW) atd., stejně jako elektroinstalace jsou v podstatě stejné jako u standardních CNC technologií s ocelovou konstrukcí.

Nesting bez vakua

Běžná nestingová CNC centra, jak známo, potřebují pro zajištění vysoké přesnosti obrábění výkonné vakuové pumpy pro fixaci obráběných dílců. Dřevěná centra Burkharda Besslera podle jeho tvrzení vakuové stoly ani pumpy nepotřebují, což vede ke značným energetickým úsporám. Opracovávaný panel je fixován tak, že je po okrajích jednoduše přišroubován několika vruty k MDF desce pracovního stolu. Fixaci obráběných dílců zajišťují piliny, které vznikají při frézování a jsou upěchovávány v řezné spáře. Pro dělení materiálu je používána válcová stopková fréza s 1 břitem o průměru 4 mm. Frézování probíhá ve 2 krocích: Nejprve je kontura dílce vyfrézována do poloviny tloušťky materiálu. Drážku vyplní upěchované piliny a zajistí dílec proti pohnutí. V následujícím kroku se odfrézuje zbývající část materiálu.

Na přání zákazníka ale může být stroj vybaven i vakuovým stolem.

Řešení pro nízké stropy

Technicky zajímavým způsobem je řešeno odsávání, které umožňuje instalaci a používání CNC stroje i v dílně s nízkým stropem. Z odsávací hubice, umístěné v blízkosti pracovního nástroje, je odsávací potrubí vedeno klasicky nahoru, avšak vzápětí přechází do flexibilní hadice, která se malým obloukem otáčí zpět dolů na zadní stranu portálu, kde je napojena na vodorovný odsávací kanál (zhotovený jak jinak než z multiplexu). Z něj pokračuje pevné potrubí do spodního vodorovného odsávacího kanálu (taktéž z multiplexu) umístěného na zadní straně podstavce stroje. Z tohoto kanálu pak již piliny odchází flexibilní hadicí přímo do mobilního odsávacího zařízení. Výrobce tvrdí, že kromě zmíněné výhody instalace stroje pod nízkým stropem, vykazuje odsávání se spodním vedením vyšší účinnost než odsávání s horním vedením, resp. klade menší nároky na výkon odsávacího zařízení.

Technicky jsou oba odsávací kanály řešeny tak, že ze dvou stran jsou uzavřeny pevnými multiplexovými stěnami a zbývající strany uzavírá pohyblivý pás s připojovacím hrdlem, které se díky tomu pohybuje současně s pracovní jednotkou resp. portálem. To umožňuje použít jen minimální délku odsávacích hadic resp. potrubí.

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Foto: autor

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina