aktuality

Výsledky konjunkturálneho prieskumu v obchode v júni 2018

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Indikátor dôvery v obchode vzrástol v júni v porovnaní s májom o 1 percentuálny bod (p.b.) na hodnotu 21 vplyvom pozitívneho hodnotenia očakávaných podnikateľských aktivít.

Trend podnikateľských aktivít za posledné tri mesiace hodnotilo 95 % respondentov priaznivo, resp. bez zmien. Po očistení údajov od vplyvu sezónnosti sa saldo (35) zvýšilo v porovnaní s májom o 6 p.b. Pozitívne hodnotenia (vážené tržbami) prevládajú vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách a vo všetkých regiónoch.

Úroveň zásob  sa  medzimesačne  zvýšila  o  1  p.b.  na  hodnotu  1  a  90 %  respondentov  ich  hodnotí  ako  primerané  sezóne.

Požiadavky na dodávateľov plánuje zvyšovať 36 % respondentov (o 3 % menej ako v májovom prieskume), znižovanie uviedlo 10 % respondentov (o 6 % viac) a stabilizovaný vývoj očakáva 54 % firiem (o 3 % menej). Výsledné saldo v tomto ukazovateli (24) sa po očistení od vplyvu sezónnosti znížilo o 5 p.b. Požiadavky na dodávateľov budú napriek tomu zvyšovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem opráv motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách a vo všetkých regiónoch okrem Trenčianskeho a Košického kraja.

Pri hodnotení očakávaných podnikateľských aktivít na najbližšie tri mesiace boli respondenti v porovnaní s minulým mesiacom pesimistickejší, v dôsledku čoho sa júnové saldo (29) znížilo o 2 p.b. Napriek tomu pozitívne hodnotenia prevládajú vo všetkých sektoroch predaja okrem opráv motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách a podľa regiónov vo všetkých krajoch.

Vo vývoji zamestnanosti sa v porovnaní s májom predpokladá rast, sezónne očistené saldo vzrástlo o 5 p.b. na hodnotu 19. Väčšina respondentov (64 %) o zmenách neuvažuje, 8 % počíta so znižovaním počtu zamestnancov a 28 % očakáva zvyšovanie zamestnanosti. Zamestnancov plánujú prijímať vo všetkých sektoroch predaja okrem opráv motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 0 až 10 zamestnancami. Z územného hľadiska počítajú s prijímaním zamestnancov vo všetkých regiónoch okrem Trenčianskeho kraja.

Pri hodnotení očakávaného vývoja cien väčšina (73 %) oslovených predpokladá, že vývoj cien zostane nezmenený, čo je o 2 % menej ako v predchádzajúcom mesiaci. Rast cien očakáva 20 % respondentov (rovnako ako v májom prieskume) a pokles 7 % podnikov (o 2 % viac). Výsledné saldo (15) v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástlo o 1 p.b. Ceny budú zvyšovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem predaja a opráv motorových vozidiel, podľa veľkosti vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 0 až 19 zamestnancami a z územného hľadiska vo všetkých regiónoch.

Pri hodnotení očakávaných tržieb boli respondenti optimistickejší ako v máji, v dôsledku čoho sa saldo (28) zvýšilo o 2 p.b. Rast tržieb predpokladajú respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem opráv motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách a podľa regiónov vo všetkých krajoch  okrem  Trenčianskeho. 

Medzi  faktory,  ktoré  obmedzujú  rast  obratu,  zaradili  respondenti  predovšetkým konkurenciu (62 %), legislatívu (42 %), vysoké prevádzkové náklady (40 %) a nízky dopyt (34 %). Problémy so zvyšovaním obratu nemá 15 % respondentov, čo je o 1 p.b. viac ako v máji.

Zdroj: ŠÚ SR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina