aktuality

Výber z júlových noriem prináša aj bezpečnosť drevárskych strojov

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Výber noriem STN z júlového Vestníka pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 2018 prináša 109 nových predpisov, 10 zmien a 1 opravu.

• STN EN ISO 19085-3 (49 6115) • Drevárske stroje. Bezpečnosť. Časť 8: Širokopásové kalibrovacie a brúsiace stroje podľa ISO 19085-8: 2017 (EN ISO 19085-8: 2018; ISO 19085-8: 2017)

• STN EN 5053-1 (26 8810) • Priemyselné vozíky. Terminológia a klasifikácia. Časť 1: Typy priemyselných vozíkov podľa ISO 5053-1 (ISO 5053-1: 2015)

• STN EN 16719 (27 5006) • Prepravné plošiny (EN 16719: 2018)

• STN EN ISO 2812-1 (67 2011) • Náterové látky. Stanovenie odolnosti náterov proti pôsobeniu kvapalín. Časť 1: Ponorenie do kvapalín iných ako voda podľa ISO 2812-1:2017 (EN ISO 2812-1: 2017; ISO 2812-1: 2017)

• STN ENO ISO 2812-4 (67 2011) • Náterové látky. Stanovenie odolnosti náterov proti pôsobeniu kvapalín. Metóda nanášania škvŕn podľa ISO 2812-4:2017 (EN ISO 2812-4: 2017; ISO 2812-4: 2017)

• STN EN ISO 19399 (67 3062) • Náterové látky. Klinová metóda na stanovenie hrúbky filmu (metóda vrypom a vŕtaním) podľa ISO 19399: 2016 (EN ISO 19399: 2017; ISO 19399: 2017)

• STN EN 13467 (72 7646) • Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Stanovenie rozmerov, pravouhlosti a priamosti vopred tvarovanej inštalácie potrubí (EN 13467: 2018)

• STN EN 12691 (72 7646) • Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltové, plastové a gumové pásy na hydroizoláciu striech. Stanovenie odolnosti proti nárazu (EN 12691: 2018)

• STN EN 14041 (91 7820) • Pružné textilné a laminátové dlážkoviny. Základné vlastnosti (EN 140141: 2018)

Zmeny

• STN EN 62841-3-9 / A11 (36 1560) • Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 2-1: Osobitné požiadavky na pokosové píly, zmena A11ručné vŕtačky a príklepové vŕtačky (EN 62841-3-9: 2015/ A11: 2017)

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina